"Zygmunt Klukowski. Zamojszczyzna. 1918-1959"

 

klukowski zygmunt 115563 zamojszczyzna 1918 1959Podczas Festiwal Stolica Języka Polskiego Szczebrzeszyn 2017, w sobotę 12 sierpnia 2017 odbyła się promocja książki "Zygmunt Klukowski. Zamojszczyzna. 1918-1959". To nowa - poszerzona o dodatkowy zapis dotyczący okresu II Rzczypospolitej - edycja dzienników i wspomnień niezwykłego kronikarza Zamojszczyzny. Sylwetkę autora zaprezentowano w pokazie poświęconego mu filmu dokumentalnego. Postaci Zygmunta Klukowskiego poświęcono też panel dyskusyjny, w którym wzięli udział: Michał Wójcik, dr Michał Bilewicz, Zbigniew Gluza oraz Tomasz Pańczyk. Nowa edycja dzienników i wspomnień Zygmunta Klukowskiego została wydana przez Ośrodek Karta, przy finansowym wsparciu Fundacji Niepodległości.

 

Zygmunt Klukowski nie był pisarzem, nie tworzył świata słowami. Odwrotnie – starał się jedynie oddać to, co postrzegał. Czasem, jak w 1942 roku, tych słów mu brakowało. Zygmunt Klukowski notował na gorąco historię Zamojszczyzny i jej mieszkańców: rozwój II Rzeczpospolitej, ale też narastający w niej antysemityzm, okupację niemiecką (pacyfikację wsi zamojskich, Holokaust, partyzantkę), wkroczenie Sowietów i nastanie komunizmu, niszczenie podziemia niepodległościowego. Stworzył uniwersalną, jedyną w swoim rodzaju, kronikę XX wieku, która utrwala, oprócz wydarzeń lokalnych, również tę wielką historię. Książka zawiera również posłowie o życiu i twórczości Autora oraz 160 zdjęć archiwalnych.

Zygmunt Klukowski (1885–1959) – lekarz, społecznik, historyk regionalista, bibliofil. Od 1919 roku dyrektor szpitala w Szczebrzeszynie. Od 1939 roku członek ZWZ-AK, kierownik BIP w Inspektoracie Zamojskim. Autor m.in. czterech tomów Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach 1939–1944. Jego dzienniki stanowiły materiał dowodowy w procesie norymberskim funkcjonariuszy Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS w 1947 roku. Po wojnie trzykrotnie aresztowany za przynależność do AK, dwukrotnie skazany. W 1958 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1959 najwyższym od-znaczeniem bibliofilskim – Orderem Białego Kruka ze Wstęgą Białej Myszy.

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...