Program Narodowego Dnia Pamięci Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

 1 marca 2018 r.

9:00 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy w Bramie Zamkowej oraz

pod Pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym w Lublinie –
Ceremoniał Wojskowy z Apelem Pamięci
10:30 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Mogile – Pomniku
Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944–1954 na cmentarzu
przy ul. Unickiej w Lublinie
11:00 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy
Wyklętych przy Parafii pw. Michała Archanioła przy ul. Fabrycznej
11:20 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem NSZ przy rondzie
NSZ
11:40 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem WiN przy rondzie
WiN
12:00 Msza Święta w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych „Żołnierzy
Wyklętych” w kościele pw. Świętej Rodziny przy ul. Jana Pawła II
13:00 Konferencja Historyczna w Domu Akcji Katolickiej (ul. Jana Pawła II w Lublinie) wręczenie medali Pro Patria, wystąpienia odznaczonych
prezentacja serii monet „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni” wydanych przez Narodowy Bank Polski, prelekcja Artura Piekarza (IPN) na temat Żołnierzy Wyklętych, projekcja filmu Arkadiusza Gołębiewskiego „Kochankowie z lasu”; rozstrzygnięcie I etapu regionalnego VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
projekcja filmu „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni”
W trakcie uroczystości będzie możliwość obejrzenia wystawy „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna >>Inka<< 1928–1946” przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku
14:00-17:00 Akcja krwiodawstwa: Słodka krew - przelej krew za Bohaterów, Mobilny Punkt Poboru Krwi na placu Zamkowym - al. Solidarności
Organizator: ONR Brygada Lubelska
18:00 VII Lubelski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Organizator: ONR Brygada Lubelska

2 marca 2018 r. IPN Oddział w Lublinie
17:00 Konferencja poświęcona poszukiwaniom Żołnierzy Niezłomnych
Marcin Krzysztofik - Poszukiwania miejsc pochówków ofiar systemu komunistycznego na Lubelszczyźnie.
Artur Piekarz - Prace poszukiwawcze na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie w 2017 r.
Daniel Piekaruś – Urząd Bezpieczeństwa wobec podziemia niepodległościowego na Zamojszczyźnie 1944-1947.
Łukasz Pasztaleniec- Losy epigonów grupy Adama Kusza.

4 marca 2018 r. Radecznica
9:00 Ceremoniał Wojskowy oraz złożenie wieńców w krypcie pod Bazyliką w Radecznicy
10:00 Msza Święta w 66 rocznicę śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”
11:00 Start biegu Tropem Wilczym (Bazylika)
Organizator: Stowarzyszenie Głos Bohatera, ŚZŻAK o. Zamość, UG Radecznica, Klasztor oo. Bernardynów w Radecznicy

na uroczyste obchody zapraszają
Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik
Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie
Ilona Skibińska-Fabrowska
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk
oraz organizacje obywatelskie o profilu patriotycznym m.in.:
Fundacja Niepodległości
Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Zarząd Główny
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski
Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-1989
Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Wojsko Polskie Garnizon Lublin
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...