PAMIĘTAMY O NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

2017 03 01 02 Pomnik ZW par sw Michala Lublin foto Jan Fedirko1 marca 2017 przedstawiciele Fundacji Niepodległości wzięli udział w oficjalnych uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lubline – złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 na cmentarzu przy ul. Unickiej oraz złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod Pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym. Po Mszy św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Michała Archanioła przy ul. Fabrycznej, uczestniczyliśmy w uroczystości poświęcenia pomnika Żołnierzy Wyklętych zlokalizowanego przy tym kościele. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek odczytał w kościele oficjalny list skierowany przez premier Beatę Szydło do uczestników obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas ceremonii odsłonięcia pomnika przemawiała Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty. Uroczystości przy kościele pw. Michała Archanioła zwieńczył Apel Poległych oraz salwa honorowa.

Białe i czerwone znicze od Fundacji Niepodległości zapłonęły tego dnia także na Rondzie Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, przy ul. Józefa Franczaka „Lalusia”, pod pomnikiem „Borowiczan” na skwerze ich imienia oraz pod pomnikiem mjr. cc Hieronima Dekutowskiego „Zapory” przy ul. Lipowej przed Gimnazjum nr. 9 – noszącym jego imię.


Przedstawiciele Fundacji Niepodległości z niemałym wzruszeniem zauważyli tam grupę szkolnej młodzieży, która pod opieką nauczyciela historii odwiedziała tego dnia miejsca w Lublinie związane z losami Żołnierzy Wyklętych. Spod gimnazjum imienia słynnego „Zapory” młodzi ludzie przeszli na nieodległą ul.Chopina, gdzie pod nr 18 mieściła się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego – jedna z komunistycznych katowni, której ślady przetrwały do dziś w piwnicach kamienicy.
Wieczorem w Centrum Kultury w Lublinie – Lubelskim Salonie Artystycznym zaprezentowano spektakl „Łączka” poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. W parateatralnym przedstawieniu opartym na poezji Przemysława Dakowicza wystąpili: Jerzy Zelnik, Ewelina Siedlecka-Kosińska, Katarzyna Kamer (wiolonczela), Piotr Rodowicz (kontrabas), Przemysław Dakowicz (komentator). Wiersze Przemysława Dakowicza z tomu „Łączka” to literacki hołd złożonym bohaterom walki o wolną Polskę, Żołnierzom Niezłomnym-Wyklętym. Prezentowane w formie spektaklu słowno-muzycznego, wzbogacone kompozycjami wybitnego twórcy Mikołaja Hertla, stanowią spójną opowieść o Polsce, której nie zdołali uśmiercić komunistyczne władze. Przed parateatralnym spektaklem wyświetlono obszerne fragmenty filmu „Kwatera Ł” poświęconego pracom archeologicznym (poszukiwawczo – ekshumacyjnym) na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, którego zrealizowano przy wsparciu Fundacji Niepodległości.
tekst i foto: Jan Fedirko

 

2017 03 01 01 Cmentarz Unicka Lublin foto Jan Fedirko

 

2017 03 01 02 Pomnik ZW par sw Michala Lublin foto Jan Fedirko

 

2017 03 01 03 Borowiczanie 1 Lublin foto Jan Fedirko

 

2017 03 01 04 Borowiczanie 2 Lublin foto Jan Fedirko

 

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...