ŚLADAMI POLSKICH ŻOŁNIERZY W ZIEMI ŚWIĘTEJ

 

Izrael 05 Tyberiada 0342 2018 foto Lucyna OmieczynskaW roku bieżącym przypada 75. rocznica utworzenia - z jednostek Armii Polskiej na Wschodzie - 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Do dzisiaj przetrwały w Izraelu ślady obecności polskich żołnierzy na terenach, gdzie przygotowywali się i szkolili do walki Europie. Na początku stycznia delegacja Fundacji Niepodległości odwiedziła w Ziemi Świętej miejsca szczególnie zapisane na szlaku wojennej wędrówki Polaków.
W Tyberiadzie (n/z) przy kościele pw. Św. Piotra znajduje się kamienny monument w postaci polowego ołtarza, ufundowany w 1945 r. przez polskich żołnierzy na pamiątkę ich pobytu nad Jeziorem Galilejskim. "To miejsce szczególne w Izraelu, bo na tym pomniku - Ołtarzu Ojczyzny - umieszczono herby najważniejszych polskich miast m.in. Wilna, Lwowa, ale także Poznania i Gdańska. To pokazuje, że żołnierze, którzy przybyli do Palestyny pochodzili ze wszystkich zakątków Rzeczypospolitej" - tak niedawno opisał to miejsce, podczas pielgrzymki weteranów 2 Korpusu Polskiego, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Przy ołtarzu w Tyberiadzie umieszczona jest poruszająca inskrypcja:

ŻOŁNIERZE ARMII POLSKIEJ NA ŚR. WSCH. O.O.FRANCISZKANOM OPIEKUNOM ZIEMI ŚW. NA PAMIĄTKĘ POBYTU W TYBERIADZIE / TOBIE KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ Z WIARĄ NIEZŁOMNĄ ŻE PRZYWRÓCISZ WOLNOŚĆ I WIELKOŚĆ TWEGO NARODU I PAŃSTWA - SKROMNE DZIEŁO RĄK WŁASNYCH NA ŚRODK. WSCH. Z CZCIĄ I MIŁOŚCIĄ OFIAROWUJĄ. R.P. 1945

 

Delegacja Fundacji Niepodległości zapaliła też znicze na cmentarzu katolickim na wzgórzu Syjon w Jerozolimie, pod pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy i cywilów 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, zmarłych w Jerozolimie w trakcie tułaczki z sowieckich łagrów do Ojczyzny. Ich pomnik znajduje się w centrum polskiej kwatery. Wśrod nekropolii rozsianych poza granicami Ojczyzny, niedawno gruntownie odnowiona polska kwatera cmentarza katolickiego w Jerozolimie, na gorze Syjon, zajmuje szczególne miejsce. Kwaterę tę, z uwagi na jej rozmiary i wyodrebnioną lokalizację nieoficjalnie nazywano "cmentarzem polskim". Spoczywa tu 86 osob zmarłych na przestrzeni przeszło 60 lat. W wiekszości są to uchodźcy z czasów drugiej wojny światowej, żolnierze i członkowie ich rodzin, ktorym nie dane bylo powrócić z wojennej tułaczki do wolnej Ojczyzny. Jest wśrod nich wiele postaci znaczących. Swój nagrobek mają tu m.in. ostatni przedstawiciel niepodleglej Rzeczypospoliej w Jerozolimie - konsul Aleksy Wdziekonski, czy pierwszy rektor Polskiej Misji Katolickiej w Ziemi Świętej ks. Stefan Pietruszka-Jabłonowski. Obok nich spoczywają oficerowie Samodzielnej Brygady Strzelcow Karpackich i armii gen. Andersa, przedstawiciele wychodźczych elit,
dyplomaci, urzędnicy państwowi i ziemianie. Ludzie o życiorysach niepowszednich, patrioci. Na masywnej kamiennej bramie w murze z jerozolimskiego wapienia, prowadzącej na cmentarz, przyczepiono niewielką tabliczkę z informacją, że na tym cmenatrzu spoczywa także Oskar Schindler.

Innym wzruszającym śladem obecności polskich żołnierzy w Jerozolimiedwie stacje Drogi Krzyżowej - Via Dolorosa - szlaku, który Jezus w męce przebył od rzymskiego pretorium na Kalwarię. Obie znajdują się przy ruchliwej dzisiaj ulicy El-Wad i na terenie ormiańsko-katolickiego klasztoru.
Stacja III (Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem) zawdzięcza od 1947 swój obecny wygląd składkom Polaków przebywającym podczas II wojny światowej w Ziemi Świętej. Kaplicę zdobią typowo polskie wyobrażenia symboliczne. Główne rzeźby Stacji III i Stacji IV (Jezus spotyka Matkę) są dziełem żołnierza II Korpusu, Tadeusza Zielińskiego. Mensę ołtarza IV Stacji podtrzymują dwa polskie orły. Także tu zapłonęły pamiątkowe znicze od Fundacji Niepodległości.

/foto: Lucyna Omieczyńska, tekst: Maciej Szymczak

 

TYBERIADA - OŁTARZ POLOWY ZBUDOWANY PRZEZ ŻOŁNIERZY 2 KORPUSU POLSKIEGO PRZY KOŚCIELE ŚW. PIOTRA

Izrael 01 Tyberiada 0328 2018 foto Lucyna Omieczynska

 

Izrael 02 Tyberiada 0331 2018 foto Lucyna Omieczynska

 

Izrael 03 Tyberiada 0323 2018 foto Lucyna Omieczynska

 

Izrael 04 Tyberiada 0343 2018 SwMichal foto Lucyna Omieczynska

 

Izrael 05 Tyberiada 0342 2018 foto Lucyna Omieczynska

 

Izrael 06 Tyberiada 0344 2018 dedykacja foto Lucyna Omieczynska

 

Izrael 07 Tyberiada 0330 2018 tablica foto Lucyna Omieczynska

 

Izrael 08 Tyberiada 0338 2018 tablica2 foto Lucyna Omieczynska

 

Izrael 09 Tyberiada 0324 2018 kosciol Sw Piotra foto Lucyna Omieczynska

 

Izrael 10 Tyberiada 0326 2018 kosciol Sw Piotra foto Lucyna Omieczynska

 

 CMENTARZ POLSKI ŻOŁNIERZY 2 KORPUSU POLSKIEGO NA ZBOCZU GÓRY SYJON W JEROZOLIMIE

 Izrael 11 SyjonCm 0409 2018 foto Lucyna Omieczynska

 

 Izrael 12 SyjonCm 0420 2018 foto Lucyna Omieczynska

 

 Izrael 14 SyjonCm 0419 2018 Schindler foto Lucyna Omieczynska

  

 JEROZOLIMA - III STACJA DROGI KRZYŻOWEJ (Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem)

 Izrael 15 DrKrzyzowa III 0504 2018 foto Lucyna Omieczynska

 

 Izrael 16 DrKrzyzowa III 0498 2018 foto Lucyna Omieczynska

 

 Izrael 17 DrKrzyzowa III 0496 2018 foto Lucyna Omieczynska

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...