PAMIĘĆ O GROBACH POLSKICH ŻOŁNIERZY W ZIEMI ŚWIĘTEJ

Jerozolima www 01 2018 P3141581W połowie marca 2018 delegacja Fundacji Niepodległości pod przewodnictwem Prezesa Przemysława Omieczyńskiego, w skład której wchodziła też grupa polskiej młodzieży, odwiedziła polskie cmentarze wojskowe w Ziemi Świętej. 75 lat temu, w roku 1943 na terenach ówczesnej Palestyny formował się 2 Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa - stworzony głównie z sił wyprowadzonych do Persji z "nieludzkiej ziemi" ZSRS. Delegacja zapaliła też biało-czerwone znicze na cmentarzu katolickim na wzgórzu Syjon w Jerozolimie, pod pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy i cywilów 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, zmarłych w Jerozolimie w trakcie tułaczki z sowieckich łagrów do Ojczyzny. Ich pomnik znajduje się w centrum polskiej kwatery. Wśrod nekropolii rozsianych poza granicami Ojczyzny, niedawno gruntownie odnowiona polska kwatera cmentarza katolickiego w Jerozolimie, na gorze Syjon, zajmuje szczególne miejsce. Kwaterę tę, z uwagi na jej rozmiary i wyodrebnioną lokalizację nieoficjalnie nazywano "cmentarzem polskim". Spoczywają tu oficerowie Samodzielnej Brygady Strzelcow Karpackich i armii gen. Andersa, przedstawiciele wychodźczych elit, dyplomaci, urzędnicy państwowi i ziemianie. 

Innym wzruszającym śladem obecności polskich żołnierzy w Jerozolimie są dwie stacje Drogi Krzyżowej - Via Dolorosa - szlaku, który Jezus w męce przebył od rzymskiego pretorium na Kalwarię. Obie znajdują się przy ruchliwej dzisiaj ulicy El-Wad i na terenie ormiańsko-katolickiego klasztoru.
Stacja III (Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem - n/z) zawdzięcza od 1947 swój obecny wygląd składkom Polaków przebywającym podczas II wojny światowej w Ziemi Świętej. Kaplicę zdobią typowo polskie wyobrażenia symboliczne. Główne rzeźby Stacji III i Stacji IV (Jezus spotyka Matkę) są dziełem żołnierza 2 Korpusu, Tadeusza Zielińskiego. Także tutaj, ze wspomnieniem zbilżającego się Triduum Paschalnego, zapłonęły pamiątkowe znicze od Fundacji Niepodległości.

foto: Lucyna Omieczyńska

 

Jerozolima www 01 2018 P3141581

 

Jerozolima www 02 2018 P3141583

 

Jerozolima www 03 2018 P3141585

 

Jerozolima www 04 2018 P3141591

 

Jerozolima www 05 2018 P3141578

 

Jerozolima www 06 2018 P3141589

 

Jerozolima www 07 2018 P3141595

 

Jerozolima www 08 2018 P3141596

 

Jerozolima www 09 2018 P3141593 Omieczynski Przemyslaw

 

Jerozolima www 10 2018 P3141586

 

Jerozolima www 11 2018 P3141597

 

Jerozolima www 12 2018 P3131570

 

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...