Patron

Patron medialny

Patron honorowy

logo os

Regulamin

Regulamin 2014

VII Bieg Papieski w Roku Kanonizacji Jana Pawła II

w Lublinie - 16 października 2014 r.

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Krzyża w Lublinie

Środowiskowy Hufiec Pracy 3-18

Rada Dzielnicy Bronowice

Towarzystwo Sportowo-Turystyczne „Sokolik”

Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice

Fundacja Niepodległości

II. KOMITET HONOROWY

Do Komitetu Honorowego zostali zaproszeni:

Ks. Stanisław Budzik – Arcybiskup Metropolita Lubelski

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski

Paweł Pikula – Starosta Lubelski

Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie

Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin

 III. CEL IMPREZY

- upamiętnienie daty 16 października 1978 r. – wybór Karola Wojtyły na Papieża.

- upamiętnienie miejsc w Lublinie związanych z Papieżem Janem Pawłem.

- uczczenie kanonizacji Jana Pawła II

- przypomnienie przesłania Papieża Jana Pawła II (Bóg, Honor, Ojczyzna).

- upowszechnianie wśród młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych.

IV. TRASY BIEGU

Uwaga !!! Trasy biegu mogą ulec zmianie.

Bieg Młodzieży: I – IV klasa szkół podstawowych

- start: plac przed bramą wejściową na boisko asfaltowe ZSB:

chłopcy – godz. 11:00

dziewczęta – godz. 11:10

- bieg: w lewo przez boisko asfaltowe na stadion ZSB, runda na stadionie

- meta: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans: 300 m

- zbiórka przed startem: plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy

ul. Łabędzia 15, od godz. 9.30.

Bieg Młodzieży: V – VI klasa szkół podstawowych

- start: plac przed bramą wejściową na boisko asfaltowe ZSB:

chłopcy – godz. 11:20

dziewczęta – godz. 11:30

- bieg: okrążenie asfaltowego boiska szkolnego, w prawo na stadion ZSB,

runda na stadionie

- meta: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans: 500 m

- zbiórka przed startem: plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy

ul. Łabędzia 15, od godz. 9.30.

Bieg Młodzieży: szkoły gimnazjalne

- start: stadion ZSB

chłopcy – godz. 11:40

dziewczęta – godz. 11:50

- runda na stadionie ZSB, w lewo na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, dalej przez bramę szkolną, w prawo w ul. Słowiczą, w prawo w główną bramę szkolną prowadzącą na warsztaty, w prawo wzdłuż szkoły, w lewo przez bramkę na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, w prawo na stadion, runda na stadionie

- meta: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans: 1 700 m

- zbiórka przed startem: plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy,

ul. Łabędzia 15 – od godz. 9:30

Bieg Młodzieży: szkoły średnie

- start – stadion ZSB

start wspólny (chłopcy i dziewczęta) – godz. 12:00

- runda na stadionie ZSB, w lewo na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, dalej przez bramę szkolną, w lewo łącznikiem w stronę Dr. Męczenników Majdanka, prosto Dr. Męczenników Majdanka, w prawo w ul. Grabskiego, w prawo w ul. Pogodną, w prawo w ul. Słowiczą, w lewo w bramę szkolną prowadzącą na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, w prawo na stadion, runda na stadionie

- meta: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans: 2 200 m

- zbiórka przed startem: plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy,

ul. Łabędzia 15 – od godz. 9:30

Bieg Główny – dorośli

- start – stadion ZSB

start wspólny (chłopcy i dziewczęta) – godz. 12:20

- runda na stadionie ZSB, w lewo na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, dalej przez bramę szkolną, w lewo łącznikiem w stronę Dr. Męczenników Majdanka, prosto Dr. Męczenników Majdanka, w prawo w ul. Grabskiego, w prawo w ul. Pogodną, w prawo w ul. L. Herc, w prawo w Dr. Męczenników Majdanka, w prawo w ul. Grabskiego, w prawo w ul. Pogodną, w prawo w ul. Słowiczą, w lewo w bramę szkolną prowadzącą na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, w prawo na stadion, runda na stadionie

- meta – stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans – 4 000 m

- zbiórka przed startem – plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy, ul. Łabędzia 15 – od godz. 9:30

V. PROGRAM ZAWODÓW

Kategorie uczestników

I. Klasy I – IV szkoły podstawowej

II. Klasy V – VI szkoły podstawowej

III. Gimnazjum

IV. Szkoły średnie

V. Dorośli

Harmonogram

- rozpoczęcie

od godz. 9:30 na placu przy Środowiskowym Hufcu Pracy, ul. Łabędzia 15, będą wydawane karty identyfikacyjne i koszulki dla uczestników wszystkich kategorii biegowych

- biegi według wyznaczonych tras od punktów startowych do mety

- zakończenie

miejsce zakończenia: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3 w Lublinie

do godz. 12:30 – oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

w godzinach 11:30 – 12:30 – loteria dla zawodników (losowanie upominków), występy artystyczne

Klasyfikacja generalna

We wszystkich kategoriach – z podziałem na dziewczęta i chłopców – zostaną przyznane I, II i III miejsca.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Biegi dla kategorii I – IV i VI

 

  • Prawo startu mająuczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

  • Uczestnicy rywalizują w określonych kategoriach

  • Startujący zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie, za co odpowiedzialność ponoszą zgłaszający (szkoły, rodzice, opiekunowie).

  • Osoby niezrzeszone w grupy wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego.

Bieg Główny

  • W biegu mogą startować osoby zrzeszone w grupy i niezrzeszone

  • Uczestnicy rywalizują z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn.

  • Wymagane są aktualne badania lekarskie. Zawodnicy nie posiadający aktualnych badań startują na własną odpowiedzialność, wymagane jest wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia i odpowiedzialności.

VII. ZGŁOSZENIA

Imienne zgłoszenia na listach zbiorowych i indywidualnych, komputerowo – drukowanymi literami, telefonicznej lub emailem (mail szkoły) będą przyjmowane w Sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych od 25 września 2014 r. codziennie od godz. 8:00 do godz. 15:00, do 12.10.2014 r.

Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego

ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

tel. (81) 444 27 01, 444 27 02 fax (81) 444 27 00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zgłoszenia w dniu 16 października 2014 r. będą przyjmowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach indywidualnych uczestników od godz. 9:30 do godz. 11:00

UWAGA! Zgłoszenie do biegu musi zawierać podział na kategorie oraz płeć.

VIII. NAGRODY

  • Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii z uwzględnieniem podziału ze względu na płeć zostaną przyznane nagrody.

  • Wręczenie nagród odbędzie się po oficjalnym ogłoszeniu wyników.

  • Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół Budowlanych - http://www.zsb.lublin.pl/start.html

i Fundacji Niepodległości - www.fundacja-niepodleglosci.pl/biegpapieski

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Biegi będą odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym.

Każdy z uczestników przy starcie otrzyma kartę identyfikacyjną (w innym kolorze dla każdej kategorii). Po dobiegnięciu do mety i oddaniu kart sędziowie ustalają klasyfikację końcową.

W przypadku zawodników niepełnoletnich odpowiedzialność za stan zdrowia uczestników ponoszą opiekunowie.

W przypadku zawodników dorosłych odpowiedzialność ponoszą sami zawodnicy.

Przed startem organizatorzy wymagają złożenia oświadczeń o wzięciu odpowiedzialności.

Biegi odbędą się po nawierzchni asfaltowej, betonowej, żwirowej i trawie.

Wyniki końcowe zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i publikowane na stronach internetowych

Zespołu Szkół Budowlanych - http://www.zsb.lublin.pl/start.html

Fundacji Niepodległości - www.fundacja-niepodleglosci.pl/biegpapieski

Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w interpretacji zapisów regulaminowych.