Patron

Patron medialny

Patron honorowy

logo os

Trasy VII Biegu papieskiego

Trasy VII Biegu papieskiego

TRASY BIEGU PAPIESKIEGO

Długości odcinków Biegu Papieskiego są zróżnicowane dla kategorii wiekowych.

Warunki uczestnictwa - Biegi dla kategorii 1, 2, 3, 4

Prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Uczestnicy rywalizują w określonych kategoriach
Startujący zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie, za co odpowiedzialność ponoszą zgłaszający (szkoły, rodzice, opiekunowie).
Osoby niezrzeszone w grupy wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego.

Kategoria 1 (Klasy I - IV szkoły podstawowej)

start: plac przed bramą wejściową na boisko asfaltowe ZSB:

chłopcy – godz. 11:00

dziewczęta – godz. 11:10

bieg: w lewo przez boisko asfaltowe na stadion ZSB, runda na stadionie

meta: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

dystans: 300 m

zbiórka przed startem: plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy,
ul. Łabędzia 15, od godz. 9.30.

Kategoria 2 (Klasy V - VI szkoły podstawowej)

start: plac przed bramą wejściową na boisko asfaltowe ZSB:

chłopcy – godz. 11:20

dziewczęta – godz. 11:30

bieg: okrążenie asfaltowego boiska szkolnego, w prawo na stadion ZSB,

runda na stadionie

meta: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

dystans: 500 m

zbiórka przed startem: plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy,
ul. Łabędzia 15, od godz. 9.30.

Kategoria 3 (gimnazjum)

start: stadion ZSB

chłopcy – godz. 11:40

dziewczęta – godz. 11:50

- runda na stadionie ZSB, w lewo na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, dalej przez bramę szkolną, w prawo w ul. Słowiczą, w prawo w główną bramę szkolną prowadzącą na warsztaty, w prawo wzdłuż szkoły, w lewo przez bramkę na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, w prawo na stadion, runda na stadionie

meta: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

dystans: 1 700 m

zbiórka przed startem: plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy,
ul. Łabędzia 15 – od godz. 9:30

Kategoria 4 (młodzież szkół średnich)

start: stadion ZSB

start wspólny (chłopcy i dziewczęta) – godz. 12:00

- runda na stadionie ZSB, w lewo na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, dalej przez bramę szkolną, w lewo łącznikiem w stronę Dr. Męczenników Majdanka, prosto Dr. Męczenników Majdanka, w prawo w ul. Grabskiego, w prawo w ul. Pogodną, w prawo w ul. Słowiczą, w lewo w bramę szkolną prowadzącą na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, w prawo na stadion, runda na stadionie

meta: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

dystans: 2 000 m

zbiórka przed startem: plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy,
ul. Łabędzia 15 – od godz. 9:30

Kategoria 5 (dorośli - bieg główny)

Warunki uczestnictwa - Bieg Główny

W biegu mogą startować osoby zrzeszone w grupy i niezrzeszone.
Uczestnicy rywalizują z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn.
Wymagane są aktualne badania lekarskie. Zawodnicy nie posiadający aktualnych badań startują na własną odpowiedzialność, wymagane jest wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia i odpowiedzialności.

start: stadion ZSB

start wspólny (chłopcy i dziewczęta) – godz. 12:20

- runda na stadionie ZSB, w lewo na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, dalej przez bramę szkolną, w lewo łącznikiem w stronę Dr. Męczenników Majdanka, prosto Dr. Męczenników Majdanka, w prawo w ul. Grabskiego, w prawo w ul. Pogodną, w prawo w ul. L. Herc, w prawo w Dr. Męczenników Majdanka, w prawo w ul. Grabskiego, w prawo w ul. Pogodną, w prawo w ul. Słowiczą, w lewo w bramę szkolną prowadzącą na boisko asfaltowe, okrążenie boiska, w prawo na stadion, runda na stadionie

meta: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

dystans: 4 000 m

zbiórka przed startem: plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy,
ul. Łabędzia 15 – od godz. 9:30

Uwagi

Od godz. 9:30 na placu przy Środowiskowym Hufcu Pracy, ul. Łabędzia 16, będą wydawane karty identyfikacyjne i koszulki dla uczestników wszystkich kategorii biegowych, po czym zawodnicy udają się na miejsca startu poszczególnych kategorii biegowych.

Wszystkie trasy będą oznakowane i zabezpieczone przez wolontariuszy

Miejsce zakończenia: stadion Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3 w Lublinie

O godz. 12:30 nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

W godzinach 11:30 – 12:30 będą odbędzie się loteria dla zawodników (losowanie upominków), występy artystyczne, konkurs wiedzy o Janie Pawle II