Przesłanie VII Biegu Papieskiego

Przesłanie VII Biegu Papieskiego w Roku Kanonizacji JP II

jp2VII Bieg Papieski organizowany w Lublinie jest hołdem złożonym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – jednemu z najwybitniejszych Polaków oraz wielkiemu miłośnikowi dzieci, młodzieży i tego co stanowi Polskę.

VII Biegowi Papieskiemu przyświecają hasła pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

1. „Gaude Mater Polonia”,
2. „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja”.
3. „Do końca ich umiłował”.
4. „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”.
5. „Czas próby polskich sumień trwa”.
6. „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”.
7. „Bóg jest miłością”.
8. „Bóg bogaty w miłosierdzie”