Komitet Honorowy VII Biegu Papieskiego w Lublinie

Ks. Stanisław Budzik – Arcybiskup Metropolita Lubelski

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski

Paweł Pikula – Starosta Lubelski

Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie

Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin