VI Bieg Papieski 2013

PRZESŁANIE VI BIEGU PAPIESKIEGO

VI Bieg Papieski organizowany w Lublinie w Roku Wiary jest hołdem składanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - najwybitniejszemu z Polaków oraz wielkiemu miłośnikowi dzieci, młodzieży i tego, co stanowi Polskę.

VI Biegowi Papieskiemu przyświecają hasła pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

1. „Gaude Mater Polonia”,
2. „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja”.
3. „Do końca ich umiłował”.
4. „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”.
5. „Czas próby polskich sumień trwa”.
6. „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”.
7. „Bóg jest miłością”.
8. „Bóg bogaty w miłosierdzie”