05.05.2014 

Rozstrzygnięcie konkursu „Ślady dawnych dni”

Z przyjemnością informujemy, że laureatem zorganizowanego przez tygodnik „Do Rzeczy” i Fundację Niepodległości konkursu „Ślady dawnych dni” został Aleksander Świeszewski, uczeń II klasy Gdańskiego Liceum Autonomicznego, autor eseju „Władysław Kamiński. Dla Polski”. Żeby wziąć udział w konkursie należało napisać pracę na jeden z dwóch tematów: „Monte Cassino – czy tylko maki?” lub „Jak widzę sens walki polskich żołnierzy o Monte Cassino”. Do redakcji tygodnika „Do Rzeczy” napłynęło kilkadziesiąt prac uczniów liceów z całej Polski.

Kapituła nagrody złożona z publicystów „Do Rzeczy” oraz przedstawicieli Fundacji Niepodległości pod przewodnictwem redaktora naczelnego tygodnika „Do Rzeczy” Pawła Lisickiego wyłoniła pięciu finalistów konkursu. Wyróżnione zostały eseje Bartosza Szczepanika z Krakowa „Piły polską krew. Czy na darmo?”, Michała Petri z Piły „Jak widzę sens walki o Monte Cassino”, Martyny Poteckiej ze Stanomino „(Nie)świadomość narodowa” oraz Macieja Szulika „Bitwa pod Monte Cassino: Tożsamość warta krwi”. Autorzy wyróżnionych prac otrzymują roczną prenumeratę tygodnika \"Do Rzeczy\" oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”.

Zwycięzca konkursu Aleksander Świeszewski otrzymuje nagrodę główną konkursu: markowy tablet oraz możliwość wyjazdu z delegacją Fundacji Niepodległości na uroczystości rocznicowe pod Monte Cassino lub w Arnhem.

Dziękujemy uczestnikom konkursu za przesłanie prac i gratulujemy sukcesu Finalistom oraz Laureatowi.

Zwycięska praca ukaże się w najbliższym numerze tygodnika „Do Rzeczy”. Polecamy!

 

- - - 

 

Fundacja Niepodległości wraz z Tygodnikiem \"Do Rzeczy\" ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych związany z 70. rocznicą zwycięstwa polskich żołnierzy w Bitwie o Monte Cassino.

Konkurs nosi nazwę „Ślady dawnych dni”
Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie eseju lub felietonu na jeden z poniższych tematów:

a) „Monte Cassino – czy tylko maki?”
b) „Jak widzę sens walki polskich żołnierzy o Monte Cassino”
 
Praca powinna zawierać refleksję nad losami, ofiarą i owocami wysiłku wojennego żołnierzy 2 Korpusu Polskiego – postrzeganymi z perspektywy dzisiejszego młodego pokolenia.

Praca nie może mieć więcej pięć tysięcy znaków razem ze spacjami.
Organizator dopuszcza wysłanie więcej niż jednej Pracy przez tego samego uczestnika.


Wyboru najlepszej pracy dokona Komisja Konkursowa w składzie:
Przemysław Jaśkiewicz (wiceprezes zarządu Fundacji Niepodległości), Paweł Lisicki (redaktor naczelny \"Do Rzeczy; przewodniczący Komisji Konkursowej), Przemysław Omieczyński (prezes zarządu Fundacji Niepodległości), Piotr Semka (publicysta \"Do Rzeczy\"), Maciej Szymczak (członek zarządu Fundacji Niepodległości), Rafał A. Ziemkiewicz (publicysta \"Do Rzeczy\"), Piotr Zychowicz (redaktor naczelny \"Historia Do Rzeczy\").

Nagrody:
*publikacja pracy lub jej fragmentów w Tygodniku \"Do Rzeczy\"
*markowy tablet
*zaproszenie na wyjazd edukacyjny na Monte Cassino lub do Arnhem (prawo do wyjazdu wraz z Laureatem Konkursu w ramach Nagrody Głównej będzie miał także wskazany przez niego nauczyciel historii lub języka polskiego, lub wychowawca albo rodzic/opiekun/przedstawiciel ustawowy)

 

Szczegóły w Regulaminie - do pobrania z tej strony wraz z kompletem załączników (w formacie PDF).

Zapraszamy do udziału!