WYBIERALIŚMY POLSKĘ

2018 06 15 bis1

 2018 06 15 bis215 czerwca 2018 r. w siedzibie lubelskiego oddziału IPN miała miejsce uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Odznaczenie państwowe nadawane przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa IPN honoruje zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej.
W podniosłym wydarzeniu wśród zaproszonych gości – m.in. przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, wojska i służb mundurowych oraz stowarzyszeń represjonowanych - wziął udział przedstawiciel Fundacji Niepodległości. Aktu dekoracji dokonał Dyrektor Lubelskiego Oddz. IPN Marcin Krzysztofik – gospodarz uroczystości – zaś w imieniu odznaczonych przemówił Marian Król (obecny Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”).
Odznaczonym gratulujemy, a na ich ręce dziękujemy wszystkim działaczom opozycji, którzy przyczynili się do wyrwania Polski z okowów systemu komunistycznego.
Pełna lista odznaczonych zasłużonych działaczy opozycji z Lubelszczyzny znajduje się na: https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/53590,Uroczystosc-wreczenia-odznaczen-panstwowych-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Lubli.html

Na zakończenie miał miejsce występ artystyczny młodzieży z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie.


Krzyż Wolności i Solidarności ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku stanowi kontynuację Krzyża Niepodległości z II RP. Nadawany jest działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. W precedencji zajmuje miejsce pomiędzy Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami a Złotym Krzyżem Zasługi.
J.F., Fundacja Niepodległości, 15.06.2018

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...