Kolejna publikacja współfinansowana przez Fundację Niepodległości

Miło nam zaprezentować kolejną publikację współfinasowana przez Fundację Niepodległości. Jest to pozycja pod tytułem "Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555 - 1651" autorstwa Grażyny Jakimińskiej. Ponizej przedstawiamy krótką charakterystykę książki

 Grażyna Jakimińska, historyk, muzealnik, kustosz dyplomowany; absolwentka historii UMCS. Jest zastępcą dyrektora Muzeum Lu­belskiego, od wielu lat kieruje również Mu­zeum Historii Miasta Lublina. Znawca dzie­jów miasta i jego zabytków. Autorka prac poświeconych historii Lublina w średniowie­czu i czasach wczesnonowożytnych.

Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w la­tach 1555-1651 to studium dziejów rady miejskiej w Lublinie w okresie największej świetności miasta w jego 695-letniej histo­rii. Autorka z pasją i przenikliwością opisuje funkcjonowanie samorządu miejskiego - po­znajemy skład zawodowy wykształcenie, horyzonty intelektualne, pochodzenie et­niczne oraz koligacje rodzinne rajców. Człon­kowie rady miejskiej dzięki swojej pozycji i zgromadzonemu majątkowi stanowili eli­tę władzy - grupę mającą wpływ na rozwój miasta.

Praca oparta jest na gruntownych studiach. Autorka przebadała księgi miasta, dokonując wnikliwej analizy dziejów Lublina na prze­strzeni stu lat. Książka jest ciekawą lekturą nie tylko dla miłośników historii i dziejów Lublina, ale także dla wszystkich, którzy interesują się kulturą i życiem codziennym mieszczaństwa w XVI i XVII "wieku.

 elita wladzy web2

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...