POBYT EKIPY KONSERWATORÓW POD MONTE CASSINO – POMNIKIEM „SKORPIONÓW”

2018 12 01 bis 3 2018 12 01 bis 0 W ramach realizacji projektu „Przygotowanie dokumentacji badawczej i programu prac konserwatorskich pomnika czołgu por. Białeckiego na Monte Cassino.” do Italii udał się zespół konserwatorów. Wysokiej klasy specjaliści na czele z P. Januszem Mrozem przebywali na miejscu w dniach 30 listopada do 3 grudnia br. Pod Monte Cassino przeprowadzone zostały prace kwerendalne - określono stan zachowania pomnika. Konserwatorzy wykonali oględziny, pomiary całości pomnika i jego części, potrzebną dokumentacje zdjęciową.
Dzięki temu powstało opracowanie konserwatorskie „Dokumentacja badawcza oraz program prac konserwatorskich pomnika czołgu por. Białeckiego na Monte Cassino (Włochy) oraz stan zachowania i program prac konserwatorskich w odniesieniu do kamiennego otocznia i ogrodzenia czołgu”. Autorami są Janusz Mróz i Lucyna Omieczyńska. Zawiera ono m.in. opis obiektu, założenia konserwatorskie, stan zachowania, program prac konserwatorskich przy pomniku, działania które należy podjąć celem jego konserwacji.
Merytorycznie Fundację reprezentowała nasza przedstawicielka - konserwator P. Lucyna Omieczyńska. 

2018 12 01 bis 7
Ponadto dzięki inicjatywie Fundacji i życzliwości współpracujących z nami konserwatorów dodatkowo powstało „Opracowanie wyników analizy materiałowej próbek pobranych z czołgu Sherman stanowiącego pomnik w bitwie o Monte Cassino.” Wykonali je: analiza spoiw organicznych dr inż. Joanna Kurkowska, analiza pigmentów mgr Aleksandra Wesołowska z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (MIK) przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W ten sposób powstał dokument umożliwiający przejście do 2 etapu realizacji przedsięwzięcia – renowacji pomnika.
Projekt ten przyczynia się do rozwoju działalności Fundacji Niepodległości i pogłębienie doświadczenia w zakresie konserwacji i restauracji zabytków polskiej kultury poza granicami RP. Dotychczas posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie głównie na kresach wschodnich – Ukrainie.
Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.2018 12 01 bis 3

 Wiecej zdjęć w fotorelacji aut. P. Janusza Mroza na tej stronie w zakładce Multimedia/Galeria POMNIK „SKORPIONÓW" POD MONTE CASSINO: http://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/galeria/2051-pomnik-skorpionow-pod-monte-cassino

Tekst Jan Fedirko i Lucyna Omieczyńska, FN; foto Janusz Mróz; XII 2018

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...