mega888 Honorowe krwiodawstwo w ŚHP

Honorowe krwiodawstwo w ŚHP

2 marca, po raz pierwszy w tym roku, młodzież zrzeszona w klubie Honorowych Dawców Krwi PCK przy świetlicy Środowiskowego Hufca Pracy zorganizowała zbiórkę krwi.  Tym razem honorowe krwiodawstwo w ŚHP połączono z wystawą będącą hołdem dla ,,Żołnierzy Wyklętych", których pamięć uczczono w całym kraju 1 marca. Zapraszamy do galerii

Mottem przewodnim przedsięwzięcia było hasło zaprezentowane po raz pierwszy podczas listopadowej akcji honorowego krwiodawstwa, nawiązującej do święta odzyskania przez Polskę niepodległości: Oni wczoraj oddali krew, my możemy zrobić to dzisiaj. Tym razem akcja miała być hołdem dla żołnierzy walczących o wolną Polskę, którzy przeszli do historii jako ,,żołnierze wyklęci". Na wystawie składającej się z ekspozycji fotograficznych młodzież przygotowała zdjęcia bohaterów. Można, więc było oglądać sylwetki mjr. M. Bernaciaka ps. "Orlik", kpt. K. Kamieńskiego ps. "Huzar", por. J. Kurasia ps. "Ogień", bohatera Podhala, por. M. Dziemieszkiewicza ps. "Rój", czy ostatniego żołnierza antykomunistycznego podziemia mjr J. Franczaka ps. "Lalek", który zginął w 1963 roku.

Na fotografiach nie zabrakło także mjr. H. Dekutowskiego ps. "Zapora", szlakiem walk którego odbywa się od kilku lat Rajd Pamięci. Od czterech lat uczestniczy w nim młodzież ŚHP. Kolejny już niebawem: 19 maja. Nie zabrakło również zdjęć braci Taraszkiewiczów, Edwarda i Leona, których pomnik odsłonięto we Włodawie 2009 roku z udziałem pocztu Ochotniczych Hufców Pracy, reprezentowanych przez młodzież z lubelskiego hufca. Wśród fotografii bohaterów uczestnicy ŚHP mogli rozpoznać znajomą twarz jednego z żołnierzy Hieronima Dekutowskiego, mjr M. Pawełczaka ps. "Morwa", poznanego podczas wspomnianych Rajdów im.  "Zapory" i do dziś cieszącego się dobrym zdrowiem.

Na wystawę przygotowano także krótkie biogramy ,,Żołnierzy Wyklętych", mające przybliżyć sylwetki i bohaterstwo ludzi walczących o wolną Polskę bez względu na cenę.

Sama akcja honorowego krwiodawstwa przyniosła efekt w postaci 9,0 litrów oddanej krwi. Wzięło w niej udział 20 uczestników Środowiskowego Hufca Pracy, a relację z udziału młodzieży ŚHP w tej specyficznej formie uczczenia ,,Żołnierzy Wyklętych" wyemitowało na antenie Radio Lublin, towarzyszące nam podczas wystawy.

Tekst: Jacek Bury, Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie

                 

Zdjęcia: uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy

           

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...