XIV Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy Majora „Łupaszki”

W dniach od 25 do 28 czerwca odbył się XIV Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy Majora „Łupaszki”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK. Podobnie jak w ubiegłym roku uczestniczyła w nim reprezentacja Fundacji Niepodległości – wcieliliśmy się w funkcjonariuszy UB polujących na patrole partyzanckie.

Rajd rozpoczął się sobotnim rankiem w Chojnicach – uczestnikom pogrupowanym w 20 patroli partyzanckich rozdano prowiant, mapy, opisy tras i rozkazy. Następnie autobusami rozwieziono ich do punktów początkowych marszruty. Natomiast Sztab Rajdu oraz osoby pracujące jako funkcjonariusze UB przenieśli się do Lipinek.
W niedzielę po rannej Mszy św. udaliśmy się do przydzielonego rewiru. Nasze zadanie polegało na odszukaniu patroli partyzanckich i złapanie (wystarczyło lekkie klepnięcie danej osoby) jak największej liczby ich uczestników. Daremnie wypytywaliśmy o nich mieszkańców wiosek i patrolowaliśmy teren. Jakby zapadli się pod ziemię. Dopiero następnego dnia okazało się, iż sobotnia burza spowodowała duże opóźnienia w marszu rajdowiczów.
W poniedziałek od samego rana do zakończenia akcji w południe dopisywało nam szczęście – wytropiliśmy 5 patroli i złapaliśmy łącznie 6 osób. Od godziny 13-tej poszczególne grupy przychodziły na miejsce koncentracji, czyli do szkoły w Lipinkach. Po południu wszyscy uczestnicy Rajdu w zorganizowanej kolumnie z narodowymi flagami udali się na obrzeża wsi, gdzie 3-go czerwca 1946 roku prawdziwi partyzanci – Żołnierze Wyklęci stoczyli potyczkę z milicją i UB. Przy pamiątkowym kamieniu nastąpiło uroczyste (z udziałem władz samorządowych, leśnych i księdza) złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Pragnę podkreślić, że również nasza grupa zapaliła tam znicze w imieniu Fundacji Niepodległości.
Ostatnim punktem tego dnia było wieczorne ognisko, przy którym dowódcy patroli opowiadali wrażenia z przebytych tras i ucieczek przed „UB-kami”.
Rankiem we wtorek wszyscy opuściliśmy Lipinki w Borach Tucholskich i udaliśmy się do wsi Czernin, położonej w pobliżu Malborka. Tam po sprawnym zakwaterowaniu w szkole patrole wzięły udział w grze terenowej, której wyniki liczyły się do ogólnej klasyfikacji. Po obiedzie wszyscy wyruszyliśmy w zorganizowanej kolumnie do pałacu dawnych właścicieli wsi Donimirskich, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowego kamienia Zdzisława Badochy, ps. „Żelazny” (jednego z oficerów 5 Wileńskiej Brygady AK), który w tym miejscu zginął 28 czerwca 1946 r. Warto podkreślić, że w uroczystości tej również wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i wojska. Następnie przeszliśmy do centrum wsi – na patriotyczny koncert Tadka Polkowskiego i zespołu Contra Mundum. Jako duże wyróżnienie traktowaliśmy obecność Pana Józefa Bandzo, ps. „Jastrząb”, jednego z żołnierzy Łupaszki (był obecny także na rozpoczęciu Rajdu). Wszyscy daliśmy temu wyraz owacjami i śpiewem. Wszak przecież głównym celem Rajdu jest upamiętnienie i uczczenie Żołnierzy Niezłomnych, takich właśnie jak „Jastrząb”.
W trakcie koncertu organizatorzy Rajdu (w tym prof. Piotr Niwiński) zostali odznaczeni przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka  medalem „Pro Patria”. Przedstawiono również wyniki rajdowej klasyfikacji i wręczono nagrody:
I miejsce – patrol „Rój”
II miejsce – patrol „Zapora”
III miejsce – patrol „Jastrząb”.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będę mógł wziąć udział w tak budującej i dobrze zorganizowanej imprezie, jaką jest Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy Majora „Łupaszki”.                        

Mariusz Adamski

 Zobacz Galerię

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...