mega888 73. rocznica napaści sowieckiej w Lublinie

73. rocznica napaści sowieckiej w Lublinie

W poniedziałek 17 września 2012 r. odbędą się lubelskie obchody upamiętniające 73. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę w 1939 r. oraz ofiary tej agresji. Na mocy paktu Hitler-Stalin zwanego także paktem Ribbentrop-Mołotow z 23.08.1939 r., Polska aż po Wisłę (w tym Lubelszczyzna) miały znaleźć się pod okupacją sowiecką. Pakt ten zmieniono 28.09.1939 r. kiedy to (na szczęście???) Lubelszczyznę oraz część województwa warszawskiego sowieci wymieni z hitlerowcami na Litwę. Koszmar zwany komunizmem dotarł do nas dopiero w lipcu 1944 r. i gnębił nas przez 45 lat.

Program obchodów:

11.00 – Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP (Po-Wizytkowski) przy ul. Narutowicza 6 w intencji ofiar agresji sowieckiej 17.IX.1939 r. i ofiar zbrodni katyńskiej (z udziałem pocztów sztandarowych,

12.00 – przemarsz ulicami: Kapucyńska, Krakowskie Przedmieście na Plac Łokietka (z udziałem orkiestry wojskowej i kompanii honorowej Garnizonu Lublin),

12.15 – uroczysty apel z okazji Dnia Sybiraka przy tablicy z Krzyżem Sybiru na Ratuszu (odegranie Marszu Sybiraków, wystąpienia okolicznościowe, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą),

12.40 – przejazd autobusami na ulicę Głęboką,

13.00 – uroczysty apel, z zachowaniem ceremoniału wojskowego, przy pomniku Ofiar Katynia (hymn narodowy, wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem),

13.45 – przejazd na ulicę Spokojną,

14.00 – złożenie kwiatów pod tablicą ppor. Jana Bołbotta, w Collegium Iuridicum KUL, (wileńsko-lubelski obrońca wschodnich rubieży Polski we wrześniu 1939 r.),

14.30 – IX Sesja pt. „Agresja sowiecka 17 września 1939 r. na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie”, sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Program IX Sesji:

Wprowadzenie, Tomasz Rodziewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie,

Interpretacja zjawiska mordów i grabieży na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej po 17 września 1939 roku, prof. dr hab. Marek Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Walki Korpusu Ochrony Pogranicza na Lubelszczyźnie w 1939 roku, dr hab. Jerzy Prochwicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim,

Sylwetki wybranych dowódców Wojska Polskiego w wojnie polsko-sowieckiej 1939 roku, dr Marcin Paluch, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...