UDZIAŁ FUNDACJI NIEPODLEGŁOŚCI W UROCZYSTYCH OBCHODACH 450. ROCZNICY UNII LUBELSKIEJ

2019 06 30 L n bis 1 30 czerwca – w przeddzień 450. rocznicy doniosłej uchwały Sejmu walnego z 1 lipca 1569 roku – w najważniejszych uroczystościach obchodów Unii Lubelskiej Fundację Niepodległości reprezentował Prezes Przemysław Omieczyński wraz z Małżonką Lucyną.
Wziął udział m.in. w debacie przewodniczących parlamentów nt. „450. rocznica Unii Lubelskiej. Europejskie znaczenie dziedzictwa Unii Lubelskiej dla współczesnych narodów i państw” oraz w uroczystym koncercie – "Missa" skomponowana przez Mikołaja Góreckiego z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej miała swoje światowe prawykonanie
w Centrum Spotkania Kultur. Towarzyszył również podczas spotkania Wojewodów z całego kraju, którzy gościli w Lublinie na zaproszenie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. Uroczystości te swą obecnością zaszczycili również m.in. Premier Mateusz Morawiecki, Marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, Przewodniczący Lietuvos Respublikos Seimasu Viktoras Pranckietis, Posłowie i Senatorowie RP, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier oraz Gruzji, a także Mołdawii. Dopisali mieszkańcy Lublina.
List do uczestników i organizatorów uroczystości skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – odczytał go Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski.

 

 

 

   2019 06 30 L n bis 2

 Wspomniane wydarzenia poprzedziła Msza Święta odprawiona w lubelskiej archikatedrze pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Budzika z homilią wygłoszoną przez metropolitę wileńskigo arcybiskupa Gintarasa Grušasa. Następnie po uroczystym przemarszu na Plac Litewski miało miejsce złożenie wieńców przy Pomniku Unii Lubelskiej.

 2019 06 30 L n bis 3

 „Unia Lubelska była prawdziwym fenomenem na skalę europejską. Kiedy polityką międzynarodową rządziły wówczas przede wszystkim interesy dynastyczne, autorytaryzm i przemoc silniejszych nad słabszymi, czego liczne dowody można było znaleźć na wschodzie i zachodzie, unia polsko-litewska powstała na drodze dwustronnego porozumienia, równości praw i wzajemnego poszanowania. Ideą założycielską stała się jedność w wielości. Wspólny był monarcha, polityka obronna i zagraniczna, pieniądz i system celny, odrębne pozostały natomiast języki urzędowe, wojsko, skarb i sądownictwo. Uformowane w ten sposób wielonarodowe państwo miało status środkowoeuropejskiej potęgi, opartej na zasadach wolności, parlamentaryzmu i demokracji. Dla swych mieszkańców, wśród których oprócz Polaków i Litwinów byli także przedstawiciele wielu innych narodów, religii i kultur, Rzeczpospolita stanowiła ostoję tolerancji i zasad życzliwego współistnienia” – wyjątek z listu Prezydenta RP A. Dudy za Lubelskim Urzędem Wojewódzkim https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/450-rocznica-zawarcia-unii-lubelskiej-premier-morawiecki-na-uroczysto%C5%9Bciach-w-lublinie

2019 06 30 L n bis 4

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...