mega888 V Bieg Papieski w Lublinie - 16 X 2012 r.

V Bieg Papieski w Lublinie - 16 X 2012 r.

V Bieg Papieski w Roku Wiary - w Lublinie - 16 października 2012 r.

V Bieg Papieski w Roku Wiary

w Lublinie - 16 października 2012 r.

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Krzyża w Lublinie

Środowiskowy Hufiec Pracy 3-18

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej

Rada Osiedla Bronowice

Towarzystwo Sportowo-Turystyczne „Sokolik”

Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice

Fundacja Niepodległości

II. KOMITET HONOROWY

Do Komitetu Honorowego zostali zaproszeni:

 • Ks. Stanisław Budzik – Arcybiskup Metropolita Lubelski

 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

 • Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego

 • Jolanta Szołno-Koguc – Wojewoda Lubelski

 • Paweł Pikula – Starosta Lubelski

 • Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie

 • Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin

III. CEL IMPREZY

- upamiętnienie daty 16 października 1978 r. – wybór Karola Wojtyły na Papieża.

- upamiętnienie miejsc w Lublinie związanych z Papieżem Janem Pawłem.

- przypomnienie przesłania Papieża Jana Pawła II (Bóg, Honor, Ojczyzna).

- upowszechnianie wśród młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych.

IV. TRASA BIEGU

Uwaga !!! Trasy biegu mogą ulec zmianie.

Bieg Główny – dorośli

- start – ul. Jagiełły (z boiska Szkoły Podstawowej nr 52), godz. 13:00

- bieg – ul. Jagiełły, ul. Doświadczalna, ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Krańcowa, w prawo w ul. Pogodną, przez skrzyżowanie z ul. Grabskiego, ul. Pogodna i w prawo w ul. Słowiczą przez bramę wjazdową na teren Zespołu Szkół Budowlanych w kierunku boiska (za budynkiem szkoły), okrążenie boiska.

- meta – boisko Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans – 5300 m

- zbiórka przed startem – boisko Szkoły Podstawowej nr 52 – od godz. 11:30

Bieg Młodzieży: I – IV klasa szkół podstawowych

- start – ul. Słowicza (przy skrzyżowaniu z ul. Pogodną):

chłopcy – godz. 11:00

dziewczęta – godz. 11:10

- bieg – ul. Słowiczą, następnie w lewo przez bramę wjazdową na teren Zespołu Szkół Budowlanych w kierunku boiska (za budynkiem szkoły), okrążenie boiska

- meta – boisko Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans – 500 m

- zbiórka przed startem – plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy

ul. Łabędzia 15, od godz. 9.30.

Bieg Młodzieży: V – VI klasa szkół podstawowych

- start – z ul. Krańcowej (przy skrzyżowaniu z Drogą Męczenników Majdanka):

chłopcy – godz. 11:30

dziewczęta – godz. 11:40

- bieg – ulicą Krańcową, w prawo w ul. Pogodną, przez skrzyżowanie z ul. Grabskiego ul. Pogodną, w prawo w ul. Słowiczą i z ulicy Słowiczej przez bramę wjazdową na teren Zespołu Szkół Budowlanych w kierunku boiska (za budynkiem szkoły), okrążenie boiska

- meta – boisko Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans – 1500 m

- zbiórka – plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy, ul. Łabędzia 15,

od godz. 9:30

 

Bieg Niepełnosprawnych

- start – z ul. Krańcowej (przy skrzyżowaniu z Drogą Męczenników Majdanka):

dziewczęta i chłopcy – godz. 11:45

- bieg – ulicą Krańcową, w prawo w ul. Pogodną, przez skrzyżowanie z ul. Grabskiego ul. Pogodną, w prawo w ul. Słowiczą i z ulicy Słowiczej przez bramę wjazdową na teren Zespołu Szkół Budowlanych w kierunku boiska (za budynkiem szkoły), okrążenie boiska

- meta – boisko Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans – 1500 m

- zbiórka – plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy, ul. Łabędzia 15,

od godz. 10:30

Bieg Młodzieży: szkoły gimnazjalne

- start – ul. Łabędzia 15 (z placu przed Środowiskowym Hufcu Pracy):

chłopcy – godz. 12:00

dziewczęta – godz. 12:10

- bieg z ul. Łabędziej w prawo w ul. Grabskiego, w prawo w ul. Droga Męczenników Majdanka, w prawo w ul. Krańcową, w prawo w ul. Pogodną, przez skrzyżowanie z ul. Grabskiego, dalej ul. Pogodną, w prawo w ulicę Słowiczą, z ulicy Słowiczej przez bramę wjazdową na teren Zespołu Szkół Budowlanych w kierunku boiska (za budynkiem szkoły), okrążenie boiska.

- meta – boisko Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans – 2300 m

- zbiórka przed startem – plac przy Środowiskowym Hufcu Pracy, ul. Łabędzia 15 – od godz. 9:30

Bieg Młodzieży: szkoły średnie

- start – Pomnik przy Muzeum na Majdanku

chłopcy – godz. 12:30

dziewczęta – godz. 12:40

- bieg Droga Męczenników Majdanka przez skrzyżowanie z ul. Grabskiego dalej Drogą Męczenników Majdanka, w prawo ul. Krańcową, w prawo ul. Pogodną przez skrzyżowanie z ul. Grabskiego, dalej ul. Pogodną w prawo w ul. Słowiczą, z ulicy Słowiczej przez bramę wjazdową na teren Zespołu Szkół Budowlanych w kierunku boiska (za budynkiem szkoły), okrążenie boiska.

- meta – boisko Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3

- dystans – 2700 m

- zbiórka przed startem – plac przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, od godz. 11:00

V. PROGRAM ZAWODÓW

Kategorie uczestników

I. Klasy I – IV szkoły podstawowej

II. Klasy V – VI szkoły podstawowej

III. Gimnazjum

IV. Szkoły średnie

V. Dorośli

VI. Niepełnosprawni

Harmonogram

- rozpoczęcie

od godz. 9:30 na placu przy Środowiskowym Hufcu Pracy, ul. Łabędzia 15, będą wydawane karty identyfikacyjne i koszulki dla uczestników kategorii I – III i VI

od godz. 11:00 na placu przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa na Majdanku będą wydawane karty identyfikacyjne i koszulki dla uczestników kategorii IV

od godz. 11:30 na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 52 na Felinie ul. Jagiełły, będą wydawane karty identyfikacyjne i koszulki dla uczestników kategorii V

- biegi według wyznaczonych tras od punktów startowych do mety

- zakończenie

miejsce zakończenia: boisko Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3 w Lublinie

do godz. 15:00 – oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

w godzinach 11:00 – 15:00 – loteria dla zawodników (losowanie upominków)

Klasyfikacja generalna

We wszystkich kategoriach – z podziałem na dziewczęta i chłopców – zostaną przyznane I, II i III miejsca.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Biegi dla kategorii I – IV i VI

 • Prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

 • Uczestnicy rywalizują w określonych kategoriach

 • Startujący zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie, za co odpowiedzialność ponoszą zgłaszający (szkoły, rodzice, opiekunowie).

 • Osoby niezrzeszone w grupy wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego.

Bieg Główny

 • W biegu mogą startować osoby zrzeszone w grupy i niezrzeszone

 • Uczestnicy rywalizują z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn.

 • Wymagane są aktualne badania lekarskie. Zawodnicy nie posiadający aktualnych badań startują na własną odpowiedzialność, wymagane jest wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia i odpowiedzialności.

VII. ZGŁOSZENIA

Imienne zgłoszenia na listach zbiorowych i indywidualnych, komputerowo – drukowanymi literami, telefonicznej lub emailem (mail szkoły) będą przyjmowane w Sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych od 1 października 2012 r. codziennie od godz. 8:00 do godz. 15:00, do 12.10.2012 r.

Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego

ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

tel. (81) 444 27 01, 444 27 02 fax (81) 444 27 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia w dniu 16 października 2012 r. będą przyjmowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach indywidualnych uczestników od godz. 10:30 do godz. 12:20 w miejscu startu kat. V dla dorosłych.

UWAGA! Zgłoszenie do biegu musi zawierać podział na kategorie oraz płeć.

VIII. NAGRODY

 • Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii z uwzględnieniem podziału ze względu na płeć zostaną przyznane nagrody.

 • Wręczenie nagród odbędzie się po oficjalnym ogłoszeniu wyników.

 • Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół Budowlanych - http://www.zsb.lublin.pl/start.html

Fundacji Niepodległości - www.fundacja-niepodleglosci.pl/biegpapieski

Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - www.lubelska.ohp.pl/biegpapieski/

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Biegi będą odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym.

Każdy z uczestników przy starcie otrzyma kartę identyfikacyjną (w innym kolorze dla każdej kategorii). Po dobiegnięciu do mety i oddaniu kart sędziowie ustalają klasyfikację końcową.

W przypadku zawodników niepełnoletnich odpowiedzialność za stan zdrowia uczestników ponoszą opiekunowie.

W przypadku zawodników dorosłych odpowiedzialność ponoszą sami zawodnicy.

Przed startem organizatorzy wymagają złożenia oświadczeń o wzięciu odpowiedzialności.

Biegi odbędą się po nawierzchni asfaltowej, betonowej, żwirowej i trawie.

Wyniki końcowe zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i publikowane na stronach internetowych

Zespołu Szkół Budowlanych - http://www.zsb.lublin.pl/start.html

Fundacji Niepodległości - www.fundacja-niepodleglosci.pl/biegpapieski

Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - www.lubelska.ohp.pl/biegpapieski/

 

Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w interpretacji zapisów regulaminowych.

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...