ODZNAKA STOWARZYSZENIA LEGIA AKADEMICKA DLA FUNDACJI NIEPODLEGŁOŚCI

2020 01 18 Legia Akademicka Odznaka 181928W sobotę 18 stycznia 2020 Fundacja Niepodległości została uhonorowana Odznaką Pamiątkową Stowarzyszenia Legia Akademicka. Okazję dała uroczystość nadania stowarzyszeniu imienia Generała Karola Ziemskiego, urodzonego w podlubelskim Nasutowie bohatera dwóch wojen, współtwórcy i dowódcy przedwojennej Legii Akademickiej oraz dowódcy obrony Starego Miasta podczas Powstania Warszawskiego w 1944. Aktu nadania imienia dokonało Towarzystwo Edukacji Patriotycznej w Nasutowie, będące strażnikiem pamięci i dobrego imienia gen. Karola Ziemskiego. Jego postać przypomniał w swoim wykładzie Sergisz Kieruzel.
Proobronne stowarzyszenie Legia Akademicka działa od 2013 roku na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. Liczy ponad 400 członków, ma kilka oddziałów terenowych, między innymi w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz XIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Fundacja Niepodległości współpracuje ze stowarzyszeniem od początków jego działalności przy oprawie uroczystości patriotycznych oraz w projektach wychowania patriotycznego młodzieży.
Podczas uroczystości Prezes stowarzyszenia Legia Akademicka, Karol Wojtaszek, odebrał medal „Pro Patria”, przyznany stowarzyszeniu przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka „w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny”.
Partnerami stowarzyszenia Legia Akademicka w organizacji wydarzenia były Towarzystwo Edukacji Patriotycznej, Fundacja Niepodległości oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Polecamy relację Radia Lublin z uroczystości [link]. Opis zaszczytnego odznaczenia, nawiązającego do historycznej Odznaki Pamiątkowej 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej wz. 1920 [foto: Maciej Szymczak]

- ze strony stowarzyszenia Legia Akademicka: http://legiaakademicka.pl/aktualnosci/ustanowienie-odznaki-pamiatkowej-legii-akademickiej/

Ustanowienie Odznaki Pamiątkowej Legii Akademickiej.
W poczuciu obowiązku należytego kultywowania chlubnych tradycji chwały bojowej 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej oraz uczczenia pamięci gen. bryg. Karola Ziemskiego, współtwórcy 36 pp Legii Akademickiej, z dniem 1 grudnia 2019 roku, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o ustanowieniu Odznaki Pamiątkowej Legii Akademickiej.

1. Zarząd po konsultacjach z Członkami stowarzyszenia zdecydował o kształcie Odznaki Pamiątkowej.

Odznaka Pamiątkowa LA:
– ma nawiązywać kształtem do Odznaki Pamiątkowej 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej wz. 1920 – II wersja;
– odznaka ma mieć wymiar 45 mm x 45 mm;
– w centralnej części odznaki ma znajdować się Orzeł Legii Akademickiej (Orzeł siedzący na tarczy Amazonki, na tarczy skrzyżowany jest karabin Mauser wz.98 z szablą wz. 34);
– odznaka ma mieć pięć ramion, 2 górne ramiona zgodnie z Odznaką Pamiątkową 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej wz. 1920 – II wersja, lewe górne ramie ma zawierać skrót LA, prawe zaś 36 p.p., ramiona środkowe zawierają daty – lewe ramie środkowe zawiera datę utworzenia 36 pp LA – 1918, a prawe datę utworzenia stowarzyszenia Legia Akademicka – 2013, dole ramie ma zawierać inicjały KZ nawiązujące do gen. bryg. Karola Ziemskiego współtwórcy 36 pp oraz jego ostatniego dowódcy;
– odznaka będzie numerowana na odwrocie, na dolnym ramieniu;
– numerację rozpocznie nr 00.

2. Odznaka o nr 00 będzie należeć do stowarzyszenia Legia Akademicka.

3. Odznaki o numerach od 1-3 otrzyma Zarząd stowarzyszenia LA.

4. Odznaki o numerach od 4-5 otrzyma Komisja Rewizyjna stowarzyszenia LA.

5. Pozostałe odznaki będą przyznawane członkom stowarzyszenia oraz zasłużonym dla stowarzyszenia:
– instytucjom publicznym;
– instytucjom wojskowym;
– instytucjom pozarządowym;
– osobom prywatnym szczególnie zasłużonym dla stowarzyszenia.

6. Odznaka będzie wręczana decyzją zarządu stowarzyszania, w termie i miejscu ustalonym przez zarząd stowarzyszenia.

7. Odznakę Pamiątkową LA nosi się na lewej kieszeni bluzy munduru wyjściowego.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2019 roku.

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...