LUBELSKIE OBCHODY 230. ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

2021 05 03 WA0001 FNW Lublinie odbyły się uroczystości związane z Narodowym Świętem Trzeciego Maja. W tym roku mija 230. rocznica uchwalenia Ustawy rządowej, nazwanej Konstytucją 3 Maja. Z tej okazji w lubelskiej archikatedrze mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił bp Józef Wróbel. Delegaci różnych środowisk, którzy weszli w skład Komitetu Honorowego Obchodów złożyli kwiaty przed Pomnikiem Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim w Lublinie. Znicz od Fundacji Niepodległości złożyła jej delegacja z członkiem zarządu Maciejem Szymczakiem.
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników lubelskich uroczystości.

- Uczcijmy ten wielki dzień odrodzenia, w którym naród, otrząsnąwszy się z grzechów wiodących do upadku i zguby, stworzył sobie podstawy nowego życia – dzień reform stanowczych i głębokich, a przecież nie podpisanych krwią i łzami obywateli, nie przypieczętowanych ni mordem, ni grabieżą, ni pożogą, ni zniszczeniem. Przeciwnie dzień dobrej woli, radosny dzień zgody i pojednania. Rocznica jego stała się słusznie jednym z największych świąt narodowych - słowa Henryka Sienkiewicza z 1916 r. przywołał podczas wystąpienia wojewoda lubelski Lech Sprawka.

 - Wielka reforma nie poszła na marne i nie zginęła, a dzięki jej i Polska nie zginęła; gdyż tylko ciało Polski zapadło w niewolę, natomiast odrodziła się dusza narodu i pozostała już odrodzona… a przeto pamięta ona ów dzień; przeto święci ową rocznicę z pokolenia w pokolenie, przeto, choć w niewoli, ucisku i męczeństwie, błogosławi pamięć Trzeciego Maja. I póki trwać w niej będzie miłość ojczyzny i pragnienie życia, póty go święcić i czcić nie przestanie! – cytował noblistę wojewoda Sprawka. - Ufam, że procesowi wdrażania i realizacji Krajowego Planu Odbudowy towarzyszyć będzie podobny klimat – dodał.

Wojewoda odwołał się do słów Św. Jana Pawła II: - Niech ta sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się w majowej konstytucji ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczpospolitej w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego.

W tegorocznych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja uczestniczyli m. in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, a także europoseł Krzysztof Hetman i posłowie na Sejm RP ziemi lubelskiej Marta Wcisło, Joanna Mucha, Sylwester Tułajew, Jacek Czerniak, Michał Krawczyk, Jan Łopata, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, członek zarządu województwa lubelskiego Sebastian Trojak, prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, przedstawiciele służb mundurowych i kombatanckich, organizacji młodzieżowych oraz mieszkańcy Lublina.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników lubelskich uroczystości. – Nasze wielowiekowe konstytucyjne dziedzictwo dowodzi głębokiego przywiązania do tradycji wolnościowych i zrozumienia istoty dobra wspólnego oraz ich kluczowego znaczenia dla przyszłości naszego kraju – pisał premier. - Także dziś mamy obowiązek podejmowania trudu odpowiedzialności za to wspólne dobro, naszą Rzeczpospolitą. Podstawową powinnością jest mądre, cierpliwe budowanie silnej Polski, by stawała się coraz bardziej nowoczesna, dostatnia i szczęśliwa – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Podczas uroczystości, decyzją ministra edukacji i nauki za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej został odznaczony ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, prorektor KUL. Dekoracji dokonali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wraz z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką.

Wskazując na ogromne znaczenie i doniosłość Ustawy rządowej, Sejm RP 27 listopada 2020 r podjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie i ustanawia rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja – zaznaczono w przyjętej przez Sejm RP uchwale.

Źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja-obchody-w-lublinie

 

2021 05 03 Lublin List premier Morawiecki Mateusz

 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych
- lekcja historii

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...