TRZYDZIESTOLECIE STRAŻY GRANICZNEJ

Sztandar NOSG Święto Straży Granicznej obchodzone jest 16 maja jako upamiętnienie rozpoczęcia służby nowo utworzonej formacji w 1991 r. Stąd w br. mamy uroczystość trzydziestolecia powstania SG. Formacja wykonuje różnorodne zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń. Funkcjonariusze SG uczestniczą w licznych misjach międzynarodowych gdzie profesjonalnie swymi umiejętnościami oraz doświadczeniem wspomagają ochronę granic zewnętrznych UE np. na Węgrzech (w związku z tzw. kryzysem migracyjnym).
Więcej nt. SG oraz historii (m.in. KOP) w rozwinięciu poniżej.
Tymczasem wszystkim Funkcjonariuszom Straży Granicznej, zwłaszcza z Nadbużańskiego Oddziału oraz tym z którymi współpracujemy od 2014 roku (zaangażowanym w realizacje projektu Fundacji Niepodległości „Rok Żołnierzy Tułaczy”) składamy najserdeczniejsze życzenia spokojnej służby oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Szczególne podziękowania za profesjonalizm, życzliwość i stałą gotowość do współpracy kierujemy na ręce komendantów PSG ppłk. Mariusza Kulczyńskiego i mjr. Marcina Jóźwiaka (Dołhobyczów), ppłk. Jacka Kozaka (Lubycza Królewska), ppłk. Sławomira Gontarza (Dorohusk), mjr. Mariusza Papierza (Horodło) oraz P. Waldemara Bocheńskiego Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Nie zapominamy również o emerytowanych komendantach NOSG gen. bryg. SG Jarosławie Frączyku oraz płk. Jacku Gartmanie, a także ppłk. Andrzeju Bieleckim.
Mamy nadzieję na dalszą współprace chociażby przyporządkowaniu i odnawianiu miejsc pamięci, nekropolii oraz poszukiwaniach i upamiętnieniach poległych w obranie Ojczyzny.

 2021 05 16 BIS 30 lat SGza https://www.strazgraniczna.pl

Podstawową strukturę SG tworzą Oddziały (Nadbużański, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Bieszczadzki , Śląski, Nadodrzański, Morski, Nadwiślański, Karpacki) dyslokowane przy granicy. Poszczególne odcinki granicy RP nadzorują Placówki SG (PSG). Funkcjonariusze SG pełnią również służbę na lotniskach (międzynarodowych). W skład formacji wchodzą również Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej (w Koszalinie), Centrum Szkolenia Straży Granicznej (w Kętrzynie) oraz Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej (w Lubaniu).

Straż Graniczna jest oczywiście następczynią polskich formacji ochrony granicy. Tradycje ich kontynuuje również Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Szczególne miejsce w polskiej historii zajmuje Korpus Ochrony Pogranicza z okresu II Rzeczypospolitej, który zwłaszcza w okresie tzw. kampanii wrześniowej 1939 roku zapisał chlubne karty m.in. obrona ufortyfikowanego rejonu umocnionego Tynne – Batalion KOP Sarny, czy tzw. druga bitwa pod Szackiem. Do dziś Placówki SG kultywują tradycje historyczne np. w Lubyczy Królewskiej czy Dołhobyczowie (izby pamięci, tablice upamiętniające bohaterów WP), zaś jej funkcjonariusze społecznie angażują się w wiele inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych o charakterze patriotycznym.

NOSG sztandarDziś pamięć żołnierzom polskich formacji granicznych poległym w obranie ojczyzny oddajemy na tzw. kresach Wschodnich m.in. Sarny i Tynne (https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/20-dziaalno/2151-pamiec-obroncow-wschodnich-granic-uczczona-w-tynnem-i-sarnach-21-22-ix-2019; https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/9-dziaalno/aktualnoci/2009-79-rocznica-iv-rozbioru-rp-na-wschodzie; https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/1528-reduta-w-tynnem-zdjecia; https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/1086-poszukiwania-zolnierzy-kop-na-polesiu) w kraju zaś najczęściej pod Wytycznem – w miejscu bitwy KOP z agresorami  sowieckim i niemieckim z 30 IX – 1 X 1939 r.
https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/9-dziaalno/aktualnoci/1662-poszukiwania-pod-wytycznem; https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/1000-obchody-w-wytycznie-galeria;
https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/2141-zapal-lampke-bohaterom-wrzesnia-1939-2019).
Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia portalu edukacyjnego IPN nt. Korpusu Ochrony Pogranicza: kop.ipn.gov.pl

2019 09 01 bis 100

Tekst i foto Jan Fedirko, FN, L-n, maj 2021

2019 09 22

2018 09 17 bis 1

2019 09 22 BIS 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...