WSPIERAMY "TERYTORIALSÓW" - PRZYSIĘGA ŻOŁNIERZY 2LBOT

WWW 2021 09 25 5699 2LBOT foto Maciej SzymczakW sobotę 25 września 2021, w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora", w jej siedzibie na Majdanku, odbyła się uroczysta przysięga 77 nowych żołnierzy. Na zaproszenie Dowódcy 2LBOT, płk. Tadeusza Nastarowicza, Fundacja Niepodległości uczestniczyła w oprawie tego święta.

Uroczystość i zorganizowany po niej festyn patriotyczny zgromadziła licznie przybyłe rodziny nowych żołnierzy oraz mieszkańców Lublina. Rekonstruktorzy z naszej Grupy Edykacji Historycznej zaprezentowali podczas festynu historyczne pojazdy i sprzęt bojowy, jaki służył w jednostkach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej. Pragnęliśmy w ten sposób przypomnieć wysiłek wojenny i ofiarę polskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach wojny o wolność Ojczyzny. Szczególne uznanie zdobył dynamiczny pokaz transportera opancerzonego M16 MGMC „Half-Track” – z baterią 4 przeciwlotniczych najcięższych karabinów maszynowych – w barwach 1 Dywizji Pancernej, walczącej w północnej Europie pod dowództwem gen. Stanisława Maczka (n/z).

Z okazji przypadającego w poniedziałek 27 września Święta Wojsk Obrony Terytorialnej składamy wszystkim żołnierzom tego nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP najlepsze życzenia satysfakcji z pełnionej misji.

Podczas ceremonii wojskowej odczytano list szefa resortu obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do nowych żołnierzy obrony terytorialnej. W liście tym czytamy, mi.in.: – Wojska Obrony terytorialnej doskonale sprawdziły podczas pandemii, czy reagowania na klęski żywiołowe i inne sytuacje kryzysowe. Teraz Wasi koledzy służą przy granicy z Białorusią, gdzie w ramach operacji "Silne Wsparcie" patrolują miejscowości objęte stanem wyjątkowym, informują mieszkańców o zagrożeniach i pomagają lokalnym samorządom w ochronie systemów informatycznych.

 tekst i foto: Maciej Szymczak

WWW 2021 09 25 5486 2LBOT foto Maciej Szymczak

 

WWW 2021 09 25 5488 2LBOT foto Maciej Szymczak

 

WWW 2021 09 25 5699 2LBOT foto Maciej Szymczak

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...