"OBLICZA SŁUŻBY: WETERANI" - KONFERENCJA NAUKOWA

Weterani KonferencjaW Lublinie w dniach 26-27 października 2021, w  Centrum Transferu Wiedzy KUL, odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa „Oblicza Służby: Weterani. Współpraca cywilno-wojskowa”. Jest ona pierwszym tego typu przedsięwzięciem, organizowanym jako wspólny projekt Dowództwa Wielonarodowej Brygady, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, przy współpracy Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (Warszawa); Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (Kielce); Civil Affairs Team US Army oraz Fundacji Niepodległości.
Głównym celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń naukowych oraz praktycznych, związanych z szansami i wyzwaniami, jakie stoją przed weteranami różnych formacji mundurowych. Wzajemnie zrozumienie, akceptacja i współpraca stanowi podstawę odnalezienia przez weterana swojego miejsca w społeczeństwie po okresie służby.
Konferencja sięga w swej warstwie merytorycznej do losów polskich weteranów II wojny światowej, prezentując bolesne doświadczenia kombatantów 2 Korpusu Polskiego, walczącego w Italii pod dowództwem gen. Władysława Andersa oraz żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, którzy swój szlak bojowy kończyli na Lubelszczyźnie wyzwalając Kock i Lubartów w sierpniu 1944 roku, a następnie zostali internowani i poddani represjom przez komunistycznych okupantów. Prelekcje i dyskusja poświęcone temu tematowi są okazją do wykazania przed międzynarodowym audytorium siły patriotycznych tradycj Lubelszczyzny, przekazywanych wpółczesnym także przez środowisko weteranów. Konferencja bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
Wydarzenie, ze względu na charakter międzynarodowy oraz ogólnopolski, gromadzi w Lublinie przedstawicieli z Polski, Litwy, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Program konferencji - publikujemy poniżej.

Międzynarodowa konferencja naukowa
Oblicza służby: weterani.
Współpraca cywilno-wojskowa
26-27 października 2021
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Organizatorzy:
Dowództwo Wielonarodowej Brygady - LITPOLUKRBRIG
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
We współpracy z:
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Warszawa
Centrum Przygotowań do Misji zagranicznych , Kielce
Civil Affairs Team US Army
Fundacja Niepodległości


Cel konferencji:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Służby: Weterani” jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem, organizowanym jako wspólny projekt Dowództwa Wielonarodowej Brygady, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.Głównym celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń naukowych oraz praktycznych, związanych z szansami i wyzwaniami jakie stoją przed weteranami różnych formacji mundurowych. Ma pomóc wzmocnić wzajemną akceptację i zrozumienie na lini służby mundurowe - społeczeństwo.
Umiejscowienie Konferencji w kompleksie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wraz z otwartą formułą wydarzenia, nabiera dodatkowego wymiaru dydaktycznego i jestelementem edukacji patriotycznej. Udział Instytutu Pamięci Narodowej, odpowiedzialnego m.in. za dwa panele o tematyce historycznej, daje możliwość stworzeniaplatformy łączącej przeszłość z teraźniejszością, dla umiejscowienia współczesnej problematyki kombatanckiej w kontekście historycznym. Międzynarodowy i multidyscyplinarny charakter wydarzenia ma na celu wielopłaszczyznowe zaprezentowanie służb mundurowych, zwłaszcza w kontekście powrotów do życia społecznego po okresie służby. Kluczowe znaczenie ma w tym zakresie zarówno postawa weteranów, jak i społeczeństwa. Wzajemne zrozumienie, akceptacja i współpraca stanowi podstawę odnalezienia przez weterana ponownie swojego miejsca w społeczeństwie.
Powyższe wydarzenie, ze względu na charakter międzynarodowy oraz ogólnopolski, gromadzi w Lublinie przedstawicieli zarówno z Litwy, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jak i z całego kraju.

Tematyka konferencji:
1.historyczne i współczesne znaczenie służby poza granicami państwa
2.zrozumienie specyfiki zachowań weteranów
3.wymiana doświadczeń weteranów z różnych państw
4.proces powrotu weteranów do życia społecznego po służbie
5.postawa społeczeństwa wobec weteranów
6.sposoby zapobiegania i minimalizacji zespołu stresu pourazowego


Komitet organizacyjny
LITPOLUKRBRIG: mjr Tomasz Karliński,
KUL: dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL,
IPN Lublin: dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL


Patronat Honorowy:
- Pani Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska;
- Pan Wojewoda Lubelski Lech Sprawka;
- Pan Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski;
- Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Patronat medialny:
- „Polska Zbrojna”;
- „Kurier Lubelski”;
- TVP 3 Lublin;
- Polskie Radio Lublin.


Wydarzenia dodatkowe:
- stoiska informacyjno – promocyjne (wystawa wojskowego sprzętu historycznego - Fundacja Niepodległości, LITPOLUKRBRIG, 19 LBZ, 2 LBOT) – Plac Teatralny;
- wystawa Centrum Weterana w kompleksie KUL;
- kiermasz IPN w kompleksie KUL.

Warto By Polakiem WWW


Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: „Oblicza służby: Weterani”
Sala CTW-114 (budynek Centrum Transferu Wiedzy KUL, Al. Racławickie 14, Lublin)
26 października 2021 r. (wtorek)

08.00-08.50
Rejestracja uczestników
09.00-09.30
Uroczyste rozpoczęcie konferencji

09.30-10.15
Wystąpienie wprowadzające
Małgorzata Gosiewska
Wicemarszałek Sejmu RP

10.15-10.30
Przerwa

10.30-12.00
Sesja panelowa I: Weterani II WŚ
dr Piotr Gawryszczak (Fundacja Niepodległości),
dr Leon Popek (IPN),
płk dr hab. Juliusz Tym (ASzWoj)
Moderatorzy:
dr hab. Jerzy Kirszak (IPN),
dr Daniel Koreś (IPN)

12.00-13.15
Sesja panelowa II: Wkład weteranów w życie polityczne, społeczne i naukowe polskiej emigracji
prof. Krystyna Jaworska (Uniwersytet Turyński),
dr Iwona Drąg-Korga (Instytut J. Piłsudskiego w Nowym Jorku),
Jadwiga Kowalska (IPMS, Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii)
Moderator:
dr hab. Jarosław Rabiński (IPN, KUL)

13.15-14.30
Obiad

14.30-15.45
Sesja panelowa III: Doświadczenia i aktywności Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
płk rez. Mariusz Pogonowski (CWDPGP),
chor. rez. Mariusz Sybilski (CWDPGP).
Moderator:
dr Marcin Baranowski (KUL)

15.45-16.00
Przerwa

16.00-17.30
Sesja panelowa IV: Doświadczenia dowódcy i żołnierzy działań poza granicami państwa
Płk dypl. Jarosław Mokrzycki (LITPOLUKRBRIG),
gen. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk, prof. WSIiZ,
gen. brig. Timothy Brennan (353d Civil Affairs Command US)
Moderator:
Prof. dr hab. Andrzej Podraza (KUL)

27 października 2021 r. (środa)

09.00-10.00
Sesja panelowa V:
Wsparcie duchowe i psychologiczne weteranów i funkcjonariuszy
płk dr Olaf Truszczyński (PTP),
ks. Bogdan Zagórski (kapelan KW Policji w Lublinie)
Moderator:
Ks. dr hab. Sławomir Bylina (KUL)

10.00-10.10
Przerwa

10.10-11.10
Sesja panelowa VI: Osobiste doświadczenia żołnierzy/weteranów/funkcjonariuszy, cz. 1
mjr Krzysztof Orzech (CPdMZ),
por. Taras Krupach (LITPOLUKRBRIG),
kpt. Pawel Anisimov (1st Infantry Division Forward US)
Moderator:
mjr Dominika Skrzypczak (LITPOLUKRBRIG)

11.10-11.20
Przerwa

11.20-12.20
Sesja panelowa VI: Osobiste doświadczenia żołnierzy/weteranów/funkcjonariuszy, cz. 2
kpt Lauryna Bubnyte (LITPOLUKRBRIG),
kpt Maryna Zadorozhna (LITPOLUKRBRIG),
ppłk Caroline Pogge (US Army Europe and Africa)
Moderator:
mjr Dominika Skrzypczak (LITPOLUKRBRIG)

12.20-13.30
Sesja panelowa VII: Przedstawiciele innych służb
asp. szt. Artur Łasocha (Centrum Szkolenia Policji),
ppłk SG Andrzej Suchonos
(Straż Graniczna)
Moderator:
mjr Dominika Skrzypczak (LITPOLUKRBRIG)

13.30-14.00
Podsumowanie konferencji.

foto: materiały konferencyjne KUL/ Twitter

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych
- lekcja historii

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...