ŚWIĘTO 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

2lbot przysiega krasnik 01W niedzielę 21 maja 2022, na placu przy Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, lubelscy terytorialsi po raz piąty obchodzili swoje święto. Z tej okazji odbyła się przysięga nowych żołnierzy oraz piknik wojskowy. W uroczystości uczestniczył szef MON Mariusz Błaszczak oraz dowódca WOT gen. broni Wiesław Kukuła.

Data największej bitwy partyzanckiej na Lubelszczyźnie, jaką stoczyły oddziały „Zapory” z okupantem niemieckim pod Krężnica Okrągłą, została decyzją ministra obrony narodowej wyznaczona, jako oficjalne święto 2.Lubelskiej Brygady OT. W tym roku uroczystość odbyła się w Kraśniku i towarzyszyła jej przysięga wojskowa, piknik oraz wiele atrakcji dla całych rodzin.

Wyjątkowość uroczystości podkreśla fakt, że dokładnie pięć lat temu, w dniu 21 maja 2017 r. pierwsi ochotnicy z Lubelszczyzny złożyli przysięgę i rozpoczęli służbę w szeregach 2.LBOT. Obecnie lubelska brygada liczy ok. 3500 żołnierzy.

Przysięgę wojskową na sztandar 2 Lubelskiej Brygady OT złożyło tym razem 43 ochotników z województwa lubelskiego. Słowa roty przysięgi nowi żołnierze wypowiedzieli w obecności swoich dowódców, rodzin i najbliższych oraz licznie przybyłych gości. Wśród nich obecni byli, mi.in.: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, dowódca WOT gen. broni Wiesław Kukuła, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś oraz przedstawiciele władz samorządowych na czele z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką. Fundację Niepodległości na uroczystościach reprezentował prezes zarządu Przemysław Omieczyński z Małżonką.

Minister Mariusz Błaszczak zwracając się do zgromadzonych żołnierzy podziękował im za decyzję wstąpienia do WOT i podkreślił, jak ważne jest to dla bezpieczeństwa Lubelszczyzny oraz całego kraju. Przypomniał również o zadaniach jakie realizują żołnierze obrony terytorialnej - Żołnierze WOT pokazali swoją sprawność, determinację, zaangażowane podczas skutecznych akcji, kiedy usuwali skutki klęsk żywiołowych, gdy przeżywaliśmy czas pandemii, kiedy to w każdym szpitalu byli obecni żołnierze w oliwkowych beretach wspierając cywilną służbę zdrowia i dziś pomagają na granicy wspierając Straż Graniczną, aby uszczelnić granicę polsko-białoruska, odpierać ataki hybrydowe na naszą granicę. Są zawsze gotowi, są zawsze blisko, jesteśmy z nich dumni. - powiedział szef resortu obrony narodowej.

Do żołnierzy i zebranych gości zwrócił się również dowódca WOT, gen. broni Wiesław Kukuła. Szczególne podziękowania skierował do rodziców, wychowawców i nauczycieli za wychowanie w duchu patriotycznym i wkład w późniejsze decyzje Polaków o wstępowaniu do służby wojskowej. Generał Kukuła wspomniał również o formowaniu nowego batalionu WOT w Kraśniku - Jestem tutaj również dlatego by w sposób symboliczny rozpocząć dzisiaj realizację decyzji pana ministra Błaszczaka, związanej z powołaniem tutaj, w Kraśniku 24 batalionu lekkiej piechoty. Miałem okazję porozmawiać dzisiaj z mieszkańcami i jestem przekonany, że w ciągu dwóch lat zakończymy formowanie tego batalionu i będzie on ważną częścią systemu bezpieczeństwa, nie tylko województwa ale i całego regionu.

W trakcie uroczystości dowódca 2.LBOT płk Tadeusz Nastarowicz odebrał odznakę pamiątkową Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Zostały również wręczone odznaczenia resortowe dla żołnierzy 2.LBOT za długoletnią i wzorową służbę oraz zasługi dla obronności kraju.

W ramach pikniku Terytorialsi przygotowali wiele atrakcji, m.in. pokazy uzbrojenia, sprzętu specjalistycznego, w tym sprzętu wykorzystywanego do ochrony polsko-białoruskiej granicy. Jedną z atrakcji był dynamiczny pokaz przeprowadzenia zasadzki z użyciem środków pozoracji pola walki. Zainteresowani służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej mieli okazję porozmawiać z żołnierzami - rekruterami 2.LBOT. Na Pikniku Wojskowym swój nowoczesny sprzęt i wyposażenie prezentowały także jednostki 18 Dywizji Zmechanizowanej.

2.Lubelska Brygada OT jest jedną z trzech brygad WOT, które zorganizowano jako pierwsze w Polsce. Plany formowania powstały już na przełomie lat 2016 i 2017. Zadania obrony terytorialnej skoncentrowane są na wykonywaniu lokalnych zadań obronnych. Terytorialsi z lubelskiego uczestniczą w najważniejszych przedsięwzięciach szkoleniowych WOT, również z innymi rodzajami Sił Zbrojnych, partnerami z NATO, szkolą się w swoim SRO i współpracują z innymi służbami w regionie. WOT rozbudowuje swoje struktury na Lubelszczyźnie – trwa obecnie formowanie 19.Nadburzańskiej Brygady OT z siedzibą w Chełmie oraz batalionu lekkiej piechoty w Kraśniku w ramach struktur 2.LBOT.

źródło: https://www.wojsko-polskie.pl/2bot/articles/aktualnosci-w/swieto-2-lubelskiej-brygady-obrony-terytorialnej/

 

2lbot przysiega krasnik 02

 

2lbot przysiega krasnik 03

 

2lbot przysiega krasnik 04

 

2lbot przysiega krasnik 05

 

2lbot przysiega krasnik 06

 

2lbot przysiega krasnik 07

 

2lbot przysiega krasnik 07

 

 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...