mega888 ŚWIĘTY JOZAFAT KUNCEWICZ PATRON RZECZYPOSPOLITEJ

ŚWIĘTY JOZAFAT KUNCEWICZ PATRON RZECZYPOSPOLITEJ

2022 XI 27 bis 0W niedzielę 27 listopada – zgodnie z kalendarzem juliańskim (kościołów wschodnich) miały miejsce uroczystości ku czci św. Jozafata Kuncewicza*.
Boska Liturgia w kościele św. Jozafata w Lublinie przy ul. Zielonej 3 odprawiona została w koncelebrze, której przewodniczył bp. Arkadiusz Trochanowski ordynariusz olsztyńsko-gdański Kościoła grekokatolickiego oraz abp. St. Budzik metropolita lubelski Kościoła rzymskokatolickiego.
Męczennik uważany jest za patrona Patron Rzeczypospolitej - 4 narodów: Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów (2023 rok będzie na Litwie dedykowany jego osobie).
Jedność w różnorodności tradycji to dewiza działania Męczennika, którego zawołaniem biskupim było "Kto miłuje Boga, niech miłuje brata" (1J 4, 19 - 5,4).
Jednocześnie jest to wspomnienie Unii Brzeskiej (1596), która stanowiła swego rodzaju uzupełnienie Unii Lubelskiej (1569). Z pewnością stanowi ona jedno z najważniejszych wydarzeń podzielonego Kościoła. Niestety często pomijane by nie rzec, że celowo zapominane. Męczeństwo okrutnie prześladowanego Kościoła Unickiego (grecko-katolickiego) przez moskowie to jeden z wielkich rozdziałów w księdze ofiar za wiarę chrześcijan - katolików.
Warto więc jeszcze raz przypomnieć ideę Unii Brzeskiej jedności kościoła katolickiego w różnorodności tradycji, która wskazywała drogę dla chrześcijan ku jedności Kościoła powszechnego.
Lubelskie uroczystości dopełnione agapą w Domu Nadziei Caritas archidiecezji lubelskiej zorganizował proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie ks. Mitrat Stefan Batruch.

Kilka zdjęć z uroczystości poniżej – „czytaj więcej:” - w rozwinięciu tej informacji.

 2022_XI_27_bis_1_550x413.jpg

 2022_XI_27_bis_2_550x379.jpg

*Jozafat Kuncewicz, święty, męczennik. Urodzony we Włodzimierzu Wołyńskim – 1580 (Ukraina), przełożony klasztoru bazyliańskiego w Wilnie (Litwa), arcybiskup Połocki (Białoruś), zamordowany w Witebsku – 1623 (Białoruś), trumna ze szczątkami ukrywana podczas zaboru rosyjskiego w Białej Podlaskiej - 1765-1916 (Polska), obecnie zabalsamowane relikwie św. Jozafata znajdują się w ołtarzu bocznej nawy Bazyliki św. Piotra - 1962 (Watykan).
Warto wspomnieć, że na Lubelszczyźnie - w Białej Podlaskiej - do dziś znajduje się symboliczny grób Świętego. Obecny kościół pw. Narodzenia Maryi Panny w Białej Podlaskiej został wybudowany jako cerkiew unicka specjalnie dla św. Jozafata - jego relikwii. Spoczywały one w nim prawie 200 lat do 1915 roku, kiedy zostały w czasie zawieruchy wojennej wywiezione, aby nie ulec zbezczeszczeniu z rąk moskali. Monumentalna, dwuwieżowa świątynia bazyliańska wybudowana z fundacji Radziwiłłów herbu Trąby w latach 1747-1759 architekturą nawiązuje do baroku wschodniego, wileńskiego czy lwowskiego. Powstała wówczas na skraju miasta (dziś ścisłe centrum) w miejscu kościoła z 1690 roku. Do wybudowanej na planie krzyża łacińskiego cerkwi unickiej św. Barbary wraz z klasztorem bazyliańskim sprowadzono w 1765 roku uroczyście z kaplicy zamku Radziwiłłów relikwie bł. Jozafata. Był to efekt mediacji Stolicy Apostolskiej pomiędzy Radziwiłłami, a kościołem greko-katolickim, dzięki której relikwie pozostały w Białej. Po 1918 roku wprowadzono w nim rzymskokatolickie wyposażenie ołtarzy. Jest to pierwszy w pełni zlatynizowany obiekt unicki w Polsce.
Symboliczne jest również miejsce urodzenia Męczennika – Włodzimierz Wołyński, w którym grodzisko stało się później – podczas II wojny światowej – jedną z wielu Golgot Wschodu:
https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/filmoteka/1557-wlodzimierz-wolynski-grodzisko-wideo

https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/9-dziaalno/aktualnoci/1514-cichy-pochowek-we-wlodzimierzu-wolynskim

https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/9-dziaalno/aktualnoci/1393-groby-polskich-zolnierzy-we-wlodzimierzu-wolynskim-zdjecia

https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/9-dziaalno/aktualnoci/994-kolejny-pochowek-pomordowanych-we-wlodzimierzu-wolynskim

https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/20-dziaalno/559-uroczysty-pochowek-we-wlodzimierzu-wolynskim

https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/filmoteka/575-uroczystosci-we-wlodzimierzu-wolynskim-wideo

https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/574-uroczystosci-we-wlodzimierzu-wolynskim-galeria

https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/508-wlodzimierz-wolynski-ekshumacje-2011-2013-galeria

 2022_XI_27_bis_3_550x307.jpg

2022_XI_27_bis_4_550x413.jpg

 Tekst i foto Jan Fedirko, FN, 27 XI 2022

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...