mega888 „MUZEUM POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W LUBLINIE” Z REKOMENDACJĄ MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

„MUZEUM POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W LUBLINIE” Z REKOMENDACJĄ MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Fundacja Niepodleglosci pojazd M3A1 Scout Car 2014 08 15 1728 Lublin foto Maciej Szymczak wwwMuzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie, prowadzone przez Fundację Niepodległości przy ul. Skromnej 5, uzyskało rekomendację Ministra Edukacji i Nauki do wpisania na listę Punktów Edukacyjnych wskazanych w ramach przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę”. Program ten, zainicjowany w roku 2022, utworzono w MEiN dla wsparcia organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego. Wiąże się to z możliwością dofinansowania dla szkół na organizację wycieczek szkolnych, które na swojej trasie uwzględnią odpowiednie Punkty Edukacyjne. Komplet informacji na ten temat jest publikowany pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zwiedzenie przez uczniów Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie będzie stanowiło uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej tradycji i historii oraz wesprze uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii – poprzez bezpośrednie zapoznanie się z unikalną kolekcją sprzętu bojowego i wyposażenia żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, walczących na głównych frontach II wojny światowej o wolność Ojczyzny.
Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie stwarza uczniom warunki do zdobywania i rozwijania wiedzy w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

logo poznajPolske

Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie działa od roku 2020 w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest umieszczone w odpowiednim Wykazie publikowanym przez MKiDN.
Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów, dotyczących historii Polskich Sił Zbrojnych. Muzeum gromadzi w szczególności: pojazdy wojskowe, umundurowanie, wyposażenie wojskowe, broń (zgodnie z obowiązującymi przepisami pozbawioną w sposób trwały cech użytkowych), odznaczenia i odznaki wojskowe, dokumenty i fotografie. Prezentuje ono wyjątkową kolekcję historycznych pojazdów w barwach jednostek 2 Korpusu Polskiego (walczącego we Włoszech pod dowództwem gen. Władysława Andersa – między innymi pod Monte Cassino) oraz w barwach jednostek 1 Dywizji Pancernej (walczącej w północnej Europie, pod dowództwem gen. Stanisława Maczka).
Jest aktywnie obsługiwane przez rekonstruktorską Grupę Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości.
Fundacja Niepodległości pragnie w ten sposób przypomnieć wysiłek wojenny i ofiarę polskich żołnierzy, walczących na wszystkich frontach II wojny światowej o wolność Ojczyzny.

Realizujemy tu swoją misję określoną w statucie Fundacji Niepodległości oraz w dewizie przyświecającej od lat naszym działaniom: Pamięć buduje tożsamość.

Poniżej publikujemy komplet informacji przydatnych dla nauczycieli planujących wycieczkę z uczniami.

Wizyty uczniów w Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie ułatwią i uatrakcyjnią realizację haseł zawartych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego z zakresu patriotycznego wychowania i edukacji historycznej – zarówno w szkole podstawowej w klasach I–III oraz IV–VIII, jak i w szkołach ponadpodstawowych.

Oferta Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie adresowana do dzieci z przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych:
oparta jest na prezentacji losów żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, walczącego we Włoszech pod dowództwem gen. Władysława Andersa (między innymi pod Monte Cassino) – w atrakcyjnej formie spotkania z postacią słynnego Misia Wojtka, odtworzonego w animowanym kostiumie na podstawie archiwalnych fotografii. Miś Wojtek towarzyszył polskim żołnierzom gen. Władysława Andersa na ich wojennym szlaku – od wyjścia z sowieckiej „nieludzkiej ziemi”, poprzez szkolenie na Bliskim Wschodzie, po chwalebny szlak bitewny w Italii (Monte Cassino, Ankona, Bolonia) i gorycz powojennej emigracji. Dla uczniów klas nauczania początkowego dostępne są odpowiednie ilustrowane materiały edukacyjne.

Tym samym oferta wspiera kształcenie i wychowanie sprzyjające rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Pomaga wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.

Oferta Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie adresowana do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych – ułatwi i uatrakcyjni realizację takich zadań jak wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.

Jednocześnie pomoże tworzyć emocjonalny stosunek ucznia do dziejów ojczystych – poprzezz spojrzenie na odległą i bliższą przeszłość przez pryzmat postaci o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej (wybitni Dowódcy: gen. Władysław Anders, gen. Stanisław Maczek; polscy twórcy kultury związani z 2 Korpusem Polskim – twórcy pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”, Marian Hemar, twórcy paryskiej „Kultury” itd.).
Lekcja muzealna, w atrakcyjnej formie bezpośredniego kontaktu z autentycznymi historycznymi eksponatami oraz pamiątkami po bohaterskich i ofiarnych żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych, będzie stanowiła wsparcie dla kształtowania w uczniach postawy patriotycznej i wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej narodowej i kulturowej.
Pomoże w uświadomieniu uczniowi, że nie sposób budować przyszłości bez historycznej pamięci – pamięci zakorzenionej w przeszłości.

W zakresie edukacji historycznej w szkole podstawowej wizyta w Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie może stanowić bezpośrednie ułatwienie i uatrakcyjnienie realizacji haseł zawartych w Podstawie programowej dla klasy VIII:
XXXV. Sprawa polska w czasie II wojny światowej. Uczeń:
1. przedstawia okoliczności powstania i omawia działalność rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie;
2. umieszcza w czasie i przestrzeni działania polskich formacji na różnych frontach i obszarach toczącej się wojny;
3. przedstawia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.

W warstwie edukacji społecznej wizyta w Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie pomoże uczniowi w identyfikowaniu się z grupą społeczną, do której należy – jaką stanowi naród.

Jednocześnie wesprze właściwe rozpoznawanie godła, barwy, munduru wojskowego. Pozwoli także odnieść się do poznawanych wartości – takich jak: godność, honor, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń.

Rekonstruktorzy z Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości, obsługujący muzeum, są otwarci na ustalenia co do zakresu wizyty z nauczycielami, którzy posługują się własnymi twórczymi rozwiązaniami w zakresie realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

Oferta Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych – ułatwi i uatrakcyjni realizację haseł zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego z zakresu edukacji historycznej:

Branżowa szkoła I stopnia
XIV. Geneza i charakter II wojny światowej.
Uczeń:
1. sytuuje w czasie i przestrzeni przełomowe wydarzenia II wojny światowej (polityczne i militarne);
3. przedstawia przykłady bohaterstwa żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej;

Liceum/Technikum
Zakres podstawowy
XLVII. II wojna światowa i jej etapy.
Uczeń:
2. sytuuje w czasie i przestrzeni przełomowe wydarzenia II wojny światowej (polityczne i militarne)

XLVII. II wojna światowa i jej etapy.
Uczeń:
5. wyjaśnia przyczyny klęski państw Osi

L. Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym kraju.
Uczeń:
3.przedstawia przykłady bohaterstwa żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej, w tym: bitwę o Narvik, bitwę o Anglię, bitwę pod Tobrukiem, bitwę o Monte Cassino, bitwę pod Falaise, bitwę o Arnhem, bitwę o Kołobrzeg, bitwę o Bredę i zdobycie Berlina;
9. zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski w okresie II wojny światowej z wydarzeniami w Europie i na świecie.

Zakres rozszerzony
L. Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym kraju.
Uczeń:
Spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1. ocenia rolę wielkich postaci polskiej polityki z okresu II wojny światowej, w tym: Władysława Sikorskiego, Stefana Grota-Roweckiego, Władysława Andersa, Stanisława Mikołajczyka, Kazimierza Sosnkowskiego i Leopolda Okulickiego;
2. opisuje położenie rządu Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej;
3. charakteryzuje losy armii gen. Władysława Andersa;
4. sytuuje w czasie i przestrzeni działania polskich formacji wojskowych na różnych frontach II wojny światowej.

Kontakt: Robert Michalak, dyrektor Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie,
tel.: +48 508 068 121
[prosimy o każdorazowe umówienie wizyty]

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...