2.LBOT

  • 2019 05 24 1677 2LBOT Blaszczak GEH Bielak foto Maciej SzymczakW piątek 24 maja 2019 w Lublinie odbyły się uroczystości Święta 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr CC Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora". Na zaproszenie Dowódcy 2.LBOT płk.Tadeusza Nastarowicza w ich oprawie wzięli udział rekonstruktorzy Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości wraz z historycznymi pojazdami wojskowymi z naszej kolekcji.


    Głównym elementem uroczystości była przysięga, jaką na Placu Zamkowym złożyło 74 nowych żołnierzy 2.LBOT. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w swoim przemówieniu skierowanym do żołnierzy, obok gratulacji, złożył podziękowania Wojskom Obrony Terytorialnej za ich ofiarność w usuwaniu skutków katastrof żywiołowych, jakie w minionym tygodniu dotknęły Lubelszczyznę. Minister podkreślił, że "terytorialsi" są - zgodnie z motto tego rodzaju wojsk - "zawsze gotowi, zawsze blisko". Po przysiędze była okazja do bezpośredniego spotkania szefa MON, dowódcy WOT gen. dyw. Wiesława Kukuły, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka oraz towarzyszącego im płk. Tadeusza Nastarowicza z żołnierzami na Błoniach pod Zamkiem. Nasi rekonstrukotrzy i prezes Fundacji Niepodległości Przemysław Omieczyński usłyszeli tam słowa uznania za zaangażowanie w budowanie pamięci historycznej. Część naszych pojazdów i rekonstruktorów powróciła dzień wcześniej z oprawy uroczystości 75. rocznicy zwycięstwa Polaków pod Monte Cassino.     /tekst i foto: Maciej Szymczak

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...