mega888 patriotyzm

patriotyzm

 • „MUZEUM POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W LUBLINIE” Z REKOMENDACJĄ MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

  Fundacja Niepodleglosci pojazd M3A1 Scout Car 2014 08 15 1728 Lublin foto Maciej Szymczak wwwMuzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie, prowadzone przez Fundację Niepodległości przy ul. Skromnej 5, uzyskało rekomendację Ministra Edukacji i Nauki do wpisania na listę Punktów Edukacyjnych wskazanych w ramach przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę”. Program ten, zainicjowany w roku 2022, utworzono w MEiN dla wsparcia organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego. Wiąże się to z możliwością dofinansowania dla szkół na organizację wycieczek szkolnych, które na swojej trasie uwzględnią odpowiednie Punkty Edukacyjne. Komplet informacji na ten temat jest publikowany pod linkiem:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

  Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zwiedzenie przez uczniów Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie będzie stanowiło uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej tradycji i historii oraz wesprze uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii – poprzez bezpośrednie zapoznanie się z unikalną kolekcją sprzętu bojowego i wyposażenia żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, walczących na głównych frontach II wojny światowej o wolność Ojczyzny.
  Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie stwarza uczniom warunki do zdobywania i rozwijania wiedzy w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

  logo poznajPolske

  Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie działa od roku 2020 w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest umieszczone w odpowiednim Wykazie publikowanym przez MKiDN.
  Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów, dotyczących historii Polskich Sił Zbrojnych. Muzeum gromadzi w szczególności: pojazdy wojskowe, umundurowanie, wyposażenie wojskowe, broń (zgodnie z obowiązującymi przepisami pozbawioną w sposób trwały cech użytkowych), odznaczenia i odznaki wojskowe, dokumenty i fotografie. Prezentuje ono wyjątkową kolekcję historycznych pojazdów w barwach jednostek 2 Korpusu Polskiego (walczącego we Włoszech pod dowództwem gen. Władysława Andersa – między innymi pod Monte Cassino) oraz w barwach jednostek 1 Dywizji Pancernej (walczącej w północnej Europie, pod dowództwem gen. Stanisława Maczka).
  Jest aktywnie obsługiwane przez rekonstruktorską Grupę Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości.
  Fundacja Niepodległości pragnie w ten sposób przypomnieć wysiłek wojenny i ofiarę polskich żołnierzy, walczących na wszystkich frontach II wojny światowej o wolność Ojczyzny.

  Realizujemy tu swoją misję określoną w statucie Fundacji Niepodległości oraz w dewizie przyświecającej od lat naszym działaniom: Pamięć buduje tożsamość.

  Poniżej publikujemy komplet informacji przydatnych dla nauczycieli planujących wycieczkę z uczniami.

 • PROMOCJA PATRIOTYZMU GOSPODARCZEGO

  MEIN 01 znak podstawowy kolor biale tloFundacja Niepodległości prowadzi, z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa – w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” – projekt nr rej NdS/550914/2022/2022 pt. „Badania i upowszechnienie nowatorskich dokonań gospodarczych i społecznych Spółki Gazolina w II Rzeczypospolitej Polskiej”. Obecnie trwa faza badawcza projektu, w której digitalizowane są zachowane archiwalia związane z przedmiotem projektu.

  „Gazolina SA” powstała na bazie spółki powołanej do życia w roku 1912 w Zagłębiu Drohobyckim przez Mariana Wieleżyńskiego i Władysława Szaynoka, dla wykorzystania gazu ziemnego do celów gospodarczych i przemysłowych. Było to wtedy przedsiewzięcie pionierskie – do tamtej pory gaz ziemny, towarzyszący odwiertom ropy naftowej, był niebezpiecznym, wybuchowym odpadem. Twórcy „Gazoliny” jako pierwsi w Europie skroplili przemysłowo gaz ziemny i przesłali go zbudowanym przez siebie gazociągiem. Wkrótce rozbudowana sieć gazociągów pozwoliła na uruchomienie gazowych elektrowni (Lwów) i przetwarzanie gazu ziemnego w inne produkty.
  Od początku swej działalności, zgodnie z inetncją założycieli, spółka była przedsiębiorstwem pozostającym w
  polskich rękach – dla ochrony przed przejęciem przez obcy kapitał, twórcy spółki oparli ją na unikalnym w tamtych latach akcjonariacie pracowniczym, w myśl idei Mariana Wieleżyńskiego ujętej w haśle: „Wspólna praca, wspólny plon”.

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...