Kolejny konkurs historyczny - "Epizody Kresowe"
W grudniu 2011 r. został ogłoszony nowy konkurs historyczny założeniami zbliżony zarówno do "Epizodów stanu wojennego" jak i o rok wczesniejszego "Epizody drugiej wojny światowej". Tematem konkursu są Kresy Rzeczypospolitej, a termin zgłaszania prac upływa 31 marca 2012 r.
Więcej informacji na stronie Fundacji Niepodległości (www.fundacja-niepodleglosci.pl; www.fundacjaniepodleglosci.pl) lub na stronie konkursu (www.epizodykresowe.pl)
Zapraszamy