LEKCJA HISTORII NA POLU BITWY O MONTE CASSINO

GEH Cassino Anders 2018 05 17 foto Anita CzerwinskaW czwartek 17 maja 2018 w godzinach południowych członkowie Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości oraz prezes Przemysław Omieczyński z Małżonką wzięli udział w uroczystości złożenia kwiatów przez oficjalną delegację państwową Rzeczypospolitej Polskiej pod pomnikiem generała Władysława Andersa w Cassino.

Historyczne pojazdy wojskowe w barwach jenostek 2 Korpusu Polskiego stanowiły oprawę uroczystości, a nasi rekonstruktorzy w mundurach i z zabytkową bronią wystawili honorowy posterunek przy pomniku, wraz z pododdziałem reprezentacyjnym Sił Zbrojnych RP (n/z foto Poseł Anita Czerwińska)

 

20180516 01 0285 GEH Domek Doktora foto Fundacja NiepodleglosciPoprzedniego dnia - w środę 16 maja - Grupa Edukacji Historycznej przeprowadziła na polu Bitwy o Monte Cassino, przy słynnym Domku Doktora (punkcie opatrunkowym rannych 3 Dywizji Strzelców Karpackich), lekcję historii dla grupy młodziezy z SP18 im. Macieja Rataja w Lublinie. Spotkanie uświadamiało w jak trudnych warunkach walczyli żołnierze 2 Korpusu Polskiego i jakiego poświęcenia wymagało tamto historyczne zwycięstwo. 

Wyjazd Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości i historycznych pojazdów wojskowych z kolekcji Fundacji Niepodległości na uroczystości rocznicowe na Monte Cassino jest realizowany dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonownych (UDSKIOR/ główny organizator uroczystości), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Poczty Polskiej.  /Maciej Szymczak  foto spod Domku Doktora: Fundacja Niepodległości 

 

20180516 01 0285 GEH Domek Doktora foto Fundacja Niepodleglosci

 

20180516 02 0405 GEH Domek Doktora foto Fundacja Niepodleglosci

 

20180516 03 0415 GEH Domek Doktora foto Fundacja Niepodleglosci

 

20180516 04 0441 GEH Domek Doktora foto Fundacja Niepodleglosci

 

20180516 05 0445 GEH Domek Doktora foto Fundacja Niepodleglosci

 

20180516 06 0451 GEH Domek Doktora foto Fundacja Niepodleglosci

 

20180516 07 419 GEH Domek Doktora foto Fundacja Niepodleglosci

 

20180516 08 0468 GEH Domek Doktora foto Fundacja Niepodleglosci

 

20180516 09 0529 GEH Droga na 593 foto Fundacja Niepodleglosci

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...