O projekcie

 

Fundacja Niepodległości zaprasza do udziału w projekcie

„Człowiek- najlepsza inwestycja”.

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU: jest podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu ekonomii z elementami polityki przemysłowej, ekonomii przedsiębiorstwa lub analizy finansowej.

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWI: 200 organizacji pozarządowych (NGO). Wsparcie przewidziane jest dla 350 UP ( 210 Kobiet/ 140 Mężczyzn) będących przedstawicielami NGO.

–  Przez przedstawicieli NGO rozumie się : członków, osoby zatrudnione na umowę o pracę/ umowy cywilno-prawne, wolontariuszy  pracujących w NGO, zamieszkujących na terenie całego kraju.


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

Bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:

Zasady tworzenia  prawa i techniki legislacyjne z zakresu ekonomii  z elementami polityki przemysłowej/ ekonomii przedsiębiorstwa/ analizy finansowej  (przewidziane dla 200 osób)

Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy ( przewidziane dla 150 UP)

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski

w terminie od 01.09.2017r. do 31.10.2018r.

Wartość projektu: 1 284 996,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 082 994, 63 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, W ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

 

KONTAKT:

Skromna 5, 20-704 Lublin

czlowieknajlepszainwestycja@fundacja-niepodleglosci.pl

tel. 506 449 903

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
(2014)

 

Logo sklep

 

Nagroda Prezydenta RP 200

 

Bohater NKD

 

GEH

rok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

300x600 tlo

 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

 

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...