mega888 "Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w Lublinie

"Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w Lublinie

Fundacja Niepodległości jest organizatorem lubelskiej edycji ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym"

Poniżej przedstawiamy regulamin lubelskiego biegu:

Regulamin w PDF plik PDF

 

REGULAMIN

BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

„TROPEM WILCZYM”

 

I CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1 Upamiętnienie bohaterów – Żołnierzy Wyklętych, którzy w latach 1944 – 1963 walczyli

o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny.

2 Promocja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

3 Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu.

4 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

5 Promocja Lublina jako miasta wspierającego postawę patriotyczną oraz aktywność fizyczną

obywateli.

II ORGANIZATORZY

1 Organizatorem ogólnopolskim Biegu „Tropem Wilczym” jest Fundacja Wolność i Demokracja.

2 Organizatorem Biegu „Tropem Wilczym” w Lublinie jest Fundacja Niepodległości.

III ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1 Zgłoszenia udziału w biegu przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie od 09. 02. 2015. do 24.02.2015. lub

do wyczerpania limitu, który wynosi 500 uczestników.

2 W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz numer PESEL (ponadto    

   uczniowie podają klasę, nazwę i adres szkoły).

3 W przypadku wolnych miejsc po 24.02.2015. zapisy osób chętnych do udziału w biegu odbędą  

   w godzinach 11.30 - 12.45 w Biurze Zawodów (przy starcie biegu na placu Zamkowym).

4 Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do zarejestrowania się w Biurze Zawodów przed

rozpoczęciem biegu (godziny rejestracji zostaną podane na stronie internetowej Organizatora    

na kilka dni przed biegiem).

5 Osoby dorosłe obowiązuje opłata startowa w wysokości 10 zł. Kwotę tę należy wpłacić

   na konto Fundacji Niepodległości o numerze: 34 1540 1144 2015 6416 4838 0001,  

   z dopiskiem Bieg „Tropem Wilczym” do dnia 23.02.2015. Wpłaty tej można również dokonać

   w Biurze Zawodów podczas rejestracji – przed rozpoczęciem biegu.

6 Uczniowie i studenci są zwolnieni z opłaty startowej, jeżeli podczas rejestracji w Biurze

   Zawodów okażą ważną legitymację szkolną lub studencką.

7 Każdy uczestnik biegu podczas rejestracji w Biurze Zawodów składając podpis na karcie

   startowej deklaruje:

- zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptację

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu

- udział w zawodach na własną odpowiedzialność

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,

Nr 101 poz. 926

- zgodę na fotografowanie, filmowanie, nagrywanie wypowiedzi oraz na wykorzystanie niniejszych w celach promocyjnych biegu i działalności statutowej Organizatora.

8 Osoby niepełnoletnie podczas rejestracji w Biurze Zawodów przekazują osobom funkcyjnym

pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.

IV TERMIN, TRASA I MIEJSCE

1 Bieg odbędzie się 01 marca 2015 roku, bez względu na warunki atmosferyczne.

2 Start zawodników nastąpi o godz.13.00 z Placu Zamkowego, w pobliżu pomnika „Zaporczyków”.

4 Trasa biegu przebiega ulicami:

Podwale – Królewska – Lubartowska – Kowalska – plac Zamkowy – chodnikiem wzdłuż alei Tysiąclecia – Zamkowa.

5 Meta będzie usytuowana przed budynkiem Zamku.

6 Długość trasy wynosi 1963 metry, co symbolicznie nawiązuje do roku zamordowania ostatniego Żołnierza Wyklętego – sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”.

V BEZPIECZEŃSTWO

1 Organizator zapewnia uczestnikom biegu opiekę medyczną podczas zawodów.

2 Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała służba porządkowa biegu oraz państwowe

i miejskie służby porządkowe.

3 Każdy uczestnik biegu zostanie objęty ubezpieczeniem NNW.

4 Organizator posiada ubezpieczenie OC.

5 Przedstawiciele Organizatora będą zabezpieczali trasę biegu.

VI NAGRODY

1. Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach:

- szkoły podstawowe

-       dziewczęta

-       chłopcy

- szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

-       dziewczęta

-       chłopcy

- osoby dorosłe

-       kobiety

-       mężczyźni.

2. Trzy pierwsze osoby na mecie z każdej kategorii otrzymają drobne nagrody (należy pamiętać,

iż w tym biegu idea jest zdecydowanie ważniejsza od rywalizacji).

3. 90 osób pierwszych osób otrzyma okolicznościowe pakiety zawierające koszulkę i medal.

4. O lokacie poszczególnych zawodników będą decydowali sędziowie.

5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi po ukończeniu biegu przez ostatniego zawodnika.

6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Sędzia Główny.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.

2 Organizator ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3 Organizator zapewni bezpłatnie gorącą herbatę wszystkim uczestnikom biegu po jego zakończeniu.

4 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki oraz zaginione w trakcie imprezy.

5 Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków prawnie

   zakazanych.
6 Osoby nietrzeźwe będą usuwane przez służby porządkowe z miejsca imprezy.
7 W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
8 Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

W czasie trwania imprezy prowadzona będzie zbiórka publiczna na budowę szkoły z polskim językiem nauczania w Łanowicach (dawne województwo lwowskie) im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego (Prezes II Zarządu WiN).

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...