mega888 Prace konserwatorskie przeprowadzone na Ukrainie w 2015 - sprawozdanie + zdjęcia

Prace konserwatorskie przeprowadzone na Ukrainie w 2015 - sprawozdanie + zdjęcia

2015 rok to kolejny, trzeci z rzędu rok intensywnych działań Fundacji na dawnych Kresach Wschodnich. Jednym z aspektów szeroko rozumianej akcji przywracania pamięci o polskiej obecności na tym terenie było podjęcie przez nas prac konserwatorskich w stosunku do zabytków pozostających za wschodnią granicą. W tym roku przeprowadziliśmy działania w ramach czterech projektów obejmujących obiekty zlokalizowane w Krzemieńcu, Drohobyczu i Dubnie. Prace dotyczące wyposażenie miały charakter stricte konserwatorski, natomiast   w stosunku do obiektów architektonicznych wykonano pełny zakres robót remontowo-budowlanych.

1. Kościół parafialny pod wezw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu – konserwacja obrazów św. Michał Archanioł, św. Gabriel Archanioł i konfesjonał

W pierwszej połowie września zakończone zostały działania rewaloryzacyjne przy dwóch obrazach ołtarzowych i konfesjonale. Obiekty te, obecnie przechowywane w kościele parafialnym, pochodzą z usytuowanego nieopodal dawnego kościoła jezuitów (później gimnazjalnego). Powstały około połowy XVIII wieku, a do kościoła parafialnego trafiły w ramach akcji ratującej rozgrabiane wyposażenie kościoła klasztornego. Ich stan zachowania wskazywał na pilną potrzebę podjęcia działań konserwatorskich.     Wykonanie zadania Fundacja zleciła dyplomowanemu konserwatorowi dzieł sztuki, Panu Tomaszowi Junikowi. Prace rozpoczęły się w lipcu b.r. Zrealizowane prace stanowią kolejny etap prowadzonego od wielu lat sukcesywnego przywracania świetności wnętrzu kościoła.

Roboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem określonym w dokumentacjach konserwatorskich, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Kaplica Nahlików zlokalizowana na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu

Prace na cmentarzu przy ul. Truskawieckiej Fundacja Niepodległości prowadzi nieprzerwanie od 2013 roku. W bieżącym roku wykonaliśmy remont kaplicy Nahlików, drugiego obiektu architektonicznego na tym cmentarzu. Pierwszy, kaplica grobowa    Neumannów, został wyremontowany przez FN w 2013 r.

Roboty rozpoczęte w maju bieżącego roku składały się z kilku etapów. Przede wszystkim zbito zawilgocone tynki wewnętrzne i zewnętrzne, osuszono ściany i położono nowe tynki wapienno-piaskowe. Całość pomalowano wg opracowanego programu nowej kolorystyki.   Wyremontowano więźbę dachową i poszycie. Wymieniono stolarkę okienną, drzwi poddano konserwacji. Założono nowe rynny i rury spustowe.   Następnie przystąpiono do konserwacji ołtarza. Prace zakończono uporządkowaniem otoczenia kaplicy i wykonaniem nowego wyprofilowania terenu w celu właściwego odpływu wód opadowych. Inicjatorem działań było Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie (z siedzibą w Drohobyczu)

Powyższe roboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem prac, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą .

Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Nagrobki zlokalizowane zlokalizowane na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu

Oprócz robót konserwatorsko-budowlanych przeprowadzonych na drohobyckim cmentarzu, w bieżącym roku Fundacja Niepodległości wykonała także prace remontowo-porządkowe przy 67 nagrobkach. Te działania stanowiły kolejny etap docelowego programu obejmującego wszystkie zniszczone pomniki i nagrobki. Od 2013 roku przeprowadziliśmy prace w stosunku do 125 obiektów. Tym razem wybranych zostało 67 nagrobków. Roboty polegały głównie odkopywaniu zasypanych konstrukcji, scalaniu rozbitych elementów, czyszczeniu i pracach murarskich. W stosunku do obiektów metalowych wykonane zostały prace konserwujące i zabezpieczające. Przy okazji uporządkowane zostało najbliższe otoczenie grobów.

Należy podkreślić, że części nagrobkom, zakwalifikowanym pierwotnie jako NN, dzięki wykonanym pracom przywrócona została tożsamość.

Powyższe roboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem prac, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą .

Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Kościół parafialny pod wezw. św. Jana Nepomucena w Dubnie – remont fasady

Kolejnym obiektem, który był przedmiotem robót prowadzonych przez Fundację Niepodległości na terenie Ukrainy, jest kościół parafialny pod wezw. św. Jana Nepomucena. Obiekt pochodzi z 1838 roku, swoją funkcję pełnił do końca II wojny światowej, po czym władze sowieckie urządziły w nim halę sportową. Wierni odzyskali świątynię na początku lat 90-tych XX w. Od tego czasu kolejni proboszczowie sukcesywnie doprowadzali kościół do właściwego stanu. Wykonano izolację, remont dachu, wymieniono stolarkę, wyremontowano także dzwonnicę. W najgorszym stanie pozostawały elewacje kościoła: zawilgocone, z odspojonymi i spękanymi tynkami. Z uwagi na duży zakres robót, zadanie zostało podzielone na etapy. Na 2015 rok zaplanowany został remont elewacji frontowej. Prace rozpoczęły się w lipcu br. Z fasady zbito stare tynki, oczyszczono i zaimpregnowano odsłonięty mur. Na tak przygotowaną ścianę położona została metalową siatka wzmacniająca. Następnie nałożono tynki wapienno-piaskowe – z zachowaniem detalu architektonicznego. Elewacja została pomalowana zgodnie z historyczna kolorystyką. Wykonano nowe obróbki blacharski. Remont został uwieńczony zrekonstruowaniem napisu Gloria Tibi Domine.

Prace wykonała miejscowa firma budowlana Rostysława Szegery zgodnie z przyjętym harmonogramem, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą .

Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Piotr Mazur / Fundacja Niepodległości

 

mkidn LOGO 01 cmyk

 

 

 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...