mega888 Fundacja odnowiła Kaplicę Neumannów na cmentarzu w Drohobyczu

Fundacja odnowiła Kaplicę Neumannów na cmentarzu w Drohobyczu

Drohobycz Neumann widok od wsch cPiotrMazurSprawozdanie z robót budowlanych i prac konserwatorskich przy kaplicy Neumannów na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu

Obok przeprowadzonych w 2013 roku działań rewaloryzacyjnych przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu, Fundacja Niepodległości wykonała – w ramach akcji przywracania pamięci o polskiej obecności na Kresach – remont kaplicy grobowej Neumannów zlokalizowanej na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu przy ul. Truskawieckiej.
Kaplica została zbudowana w stylu neogotyckim w II połowie XIX wieku. Użytkowana była przez rodzinę Neumannów, bardzo zasłużoną dla kultury i historii polskiej. Z tego rodu wywodził się m. in. Józef Neumann, wybitny lwowski drukarz i pierwszy prezydent Lwowa w niepodległej Polsce.


W 2012 roku został wykonany pierwszy etap prac, polegający na remoncie konstrukcji dachowej, wymianie pokrycia i tynków wewnętrznych. Naturalną potrzebą stała się więc konieczność kontynuacji prac w zakresie niezbędnym do przywrócenia obiektowi pełnej wartości technicznej i estetycznej.


Inicjatorem działań było Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie (z siedzibą w Drohobyczu) i Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej. Fundacja Niepodległości – w imieniu powyższych instytucji – podjęła się dokończenia remontu.


Prace, zlecone miejscowemu przedsiębiorstwu budowlanemu i konserwatorowi, zostały zakończone w październiku 2013 roku. Roboty rozpoczęte w maju bieżącego roku składały się z kilku etapów. Przede wszystkim oczyszczono i osuszono krypty, udrożniono także niesprawny system wentylacyjny podziemia kaplicy. Następnie przystąpiono do konserwacji dębowego ołtarza: wzmocniona została struktura, a zachowaną w oryginale snycerkę poddano renowacji, brakujące elementy zostały uzupełnione. Ten etap zakończono rekonstrukcją tabernakulum.


W następnej kolejności wyremontowano ściany zewnętrzne. Zdemontowano zniszczoną opaskę betonową, wykonując w jej miejsce nową. Zaprawą wapienną uzupełniono tynki w miejscach ubytków i odparzeń, naprawiono uszkodzone gzymsy i odtworzono sterczyny w elewacji frontowej. Elewacje pomalowane zostały w kolorze nawiązującym do barwy historycznej.

Następnie odtworzono – na podstawie zachowanych elementów – metalowe ogrodzenie. Prace zakończono uporządkowaniem otoczenia kaplicy i wykonaniem nowego wyprofilowania terenu w celu właściwego odpływu wód opadowych.


Powyższe roboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem prac, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą .
Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Piotr Mazur
członek zarządu Fundacji Niepodległości
październik 2013 r.

 

mkidn LOGO 01 cmyk

 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...