mega888 Zakończony drugi etap prac w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu

Zakończony drugi etap prac w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu

W 2014 roku Fundacja kontynuowała podjęte w ubiegłym roku działania w zakresie ratowania polskiego dziedzictwa pozostawionego na dawnych Kresach Wschodnich.

W drugiej połowie sierpnia zakończone zostały prace konserwatorskie przy obrazie ołtarzowym „MATKA BOŻA Z DZIECIĄTKIEM I ŚWIĘTYMI” w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu.
Krzemieniecki kościół zbudowany został w latach 1853-1857 w stylu neobarokowym, z tego okresu pochodzi też jego zasadnicze wyposażenie, w tym ołtarz główny. Jest to jedyna świątynia rzymskokatolicka na tym terenie, która nie została zamknięta przez władze sowieckie, przede wszystkim dzięki znajdującemu się wewnątrz pomnikowi Juliusza Słowackiego – „poety rewolucyjnego”.
Struktura ołtarza głównego została poddana rewaloryzacji ze środków Fundacji Niepodległości (przy dofinasowaniu przez MKiDN) w 2013 roku. Zakończenie procesu przywracania pełnej wartości estetycznej obiektowi wymagało uzupełnienia prac poprzez konserwację obrazu. Wykonanie zadania Fundacja zleciła dyplomowanemu konserwatorowi dzieł sztuki, Panu Tomaszowi Junikowi. Prace rozpoczęły się w lipcu b.r. Działania rozpoczęło wykonanie szczegółowego opisu stanu zastanego wraz z dokumentacją fotograficzną. Następnie  obraz został oczyszczony i ściągnięty z krosien. Usunięto pożółkły werniks metodą chemiczną i mechaniczną przy użyciu rozpuszczalników, skalpela i pędzelków. Warstwa malarska została wzmocniona i sczepiona z podobraziem. W celu sklejenia pęknięć podobrazia naklejone zostały łatki z płótna. W miejsce niewielkich ubytków w warstwie malarskiejzałożone zostały kity woskowo-kredowe, a następnie wykonano retusze barwne z użyciem farb olejnych firmy Maimerii. Całość prac uwieńczyło  nałożenie werniksu retuszerskiego.
Powyższe roboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem określonym w dokumentacji: Program prac konserwatorskich przy obrazie „Matka Boża z Dzieciątkiem i Świętymi” z ołtarza głównego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu” autorstwa Tomasza Junika, 2013 r.”, w ramachProgramu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą .
Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                                                                                                                                                                    tekst i zdjęcia Piotr Mazur                                                                            

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...