mega888 "Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały" - promocja książki

"Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały" - promocja książki

zwiazki lublina i wilna coverTowarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie
Biblioteka Uniwersytecka KUL
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Fundacja Niepodległości

zapraszają na dyskusję panelową

O dawnych i współczesnych związkach lubelsko-wileńskich


na podstawie książki
Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały,
t.1 pod red.Tomasza Rodziewicza
(Lublin, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, 2012)

Dyskusja odbędzie się w Trybunale Koronnym w Lublinie
ul. Rynek 1
16 listopada 2012 (piątek), o godz.17:30

 

Spotkanie odbędzie się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin, Pana Krzysztofa Żuka.

 

Fundacja Niepodległości wsparła finansowo wydanie prezentowanej publikacji.

 

Uczestnicy dyskusji panelowej
Prowadzenie: Tomasz Rodziewicz
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie

prof. Bogusław Grużewski
Dyrektor Instytutu Pracy i Badań Społecznych w Wilnie,
Prezes Stowrzyszenia Naukowców Polskich Litwy

dr hab. Henryka Ilgiewicz
Instytut Badań Kultury Litwy w Wilnie

Alicja Pietrowicz
Prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie

prof. dr hab. Henryk Gmiterek
Zakład Historii Polski XVI-XVII w. UMCS

prof. dr hab. Ryszard Szczygieł
Zakład Historii Polski Średniowiecznej UMCS

dr hab. Waldemar Kozyra
Zakład Historii Najnowszej UMCS

o. dr Arkadiusz Smagacz (OCD)
Katedra Historii Zakonów KUL

dr Piotr Dymmel
Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie

mgr Małgorzata Trojnacka
Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

mgr Krzysztof Chachaj
WBP im. H.Łopacińskiego w Lublinie

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...