mega888 Kolejna publikacja współfinansowana przez Fundację Niepodległości

Kolejna publikacja współfinansowana przez Fundację Niepodległości

Miło nam zaprezentować kolejną publikację współfinasowana przez Fundację Niepodległości. Jest to pozycja pod tytułem "Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555 - 1651" autorstwa Grażyny Jakimińskiej. Ponizej przedstawiamy krótką charakterystykę książki

 Grażyna Jakimińska, historyk, muzealnik, kustosz dyplomowany; absolwentka historii UMCS. Jest zastępcą dyrektora Muzeum Lu­belskiego, od wielu lat kieruje również Mu­zeum Historii Miasta Lublina. Znawca dzie­jów miasta i jego zabytków. Autorka prac poświeconych historii Lublina w średniowie­czu i czasach wczesnonowożytnych.

Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w la­tach 1555-1651 to studium dziejów rady miejskiej w Lublinie w okresie największej świetności miasta w jego 695-letniej histo­rii. Autorka z pasją i przenikliwością opisuje funkcjonowanie samorządu miejskiego - po­znajemy skład zawodowy wykształcenie, horyzonty intelektualne, pochodzenie et­niczne oraz koligacje rodzinne rajców. Człon­kowie rady miejskiej dzięki swojej pozycji i zgromadzonemu majątkowi stanowili eli­tę władzy - grupę mającą wpływ na rozwój miasta.

Praca oparta jest na gruntownych studiach. Autorka przebadała księgi miasta, dokonując wnikliwej analizy dziejów Lublina na prze­strzeni stu lat. Książka jest ciekawą lekturą nie tylko dla miłośników historii i dziejów Lublina, ale także dla wszystkich, którzy interesują się kulturą i życiem codziennym mieszczaństwa w XVI i XVII "wieku.

 elita wladzy web2

 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...