mega888 Nowa publikacja wsparta przez Fundację Niepodległości

Nowa publikacja wsparta przez Fundację Niepodległości

maszkiewicz ksiazka okladka web

Nakładem Kolegium Europy Wschodniej ukazała się praca Mariusza Maszkiewicza "Między bezpieczeństwem a tozsamością. Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990 - 2010)"

Dr Mariusz Maszkiewicz - dyplomata i wykładowca akademicki (UKSW), autor książek, artykułów l ekspertyz dotyczących krajów b, ZSRR. Opublikował m.in.; Mistyka i rewolucja (Kraków 1995), Białoruski Tristan - europejski Tristan (red., Wrocław 2006), Białoruś - zespól ukrytego paradoksu (Warszawa-Kraków 2008), Białoruś - w stronę zjednoczonej Europy (red., Wrocław 2009), Wasz patriotyzm, ich szowinizm. Wywiad-rzeka z V. Landsbergisem (Toruń 2011). Kilkanaście artykułów i prac przetłumaczono na język angielski, białoruski, litewski i rosyjski. W obszarze zainteresowań polityka zagraniczna UE, polska polityka wschodnia, a także filozofia polityki, antropologia, historia, kultura i tradycja krajów obszaru postsowieckiego. Autor mieszka w Warszawie.

Z recenzji:

Monografia Mariusza Maszkiewicza wypełnia dotkliwą lukę w zakresie publikacji naukowych dotyczących hi­storii polskiej polityki zagranicznej, w tym historii naj­nowszej polskiej polityki wschodniej, [...} dodatkowo ukazuje kontekst tej polityki w relacjach i w odbiorze naszych sąsiadów: Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, l pod tym względem [...} stanowi istotne novum. Nie ma bowiem wielu opracowań, w których odbiór polity­ki polskiej na Wschodzie byłby tak gruntownie i profe­sjonalnie zanalizowany.

Prof. Leszek Zasztowt

Praca Mariusza Maszkiewicza pokazuje także, jak często polskie koncepcje polityki wschodniej rozmija­ły się z wyobrażeniami o rzeczywistości geopolitycz­nej mieszkańców tej części Europy, gdzie zamierzano je realizować. Nie'uwzględniały przede. wszystkim ukraińskich i białoruskich aspiracji politycznych oraz dynamiki procesów państwowotwórczych z udziałem tych narodów. Interesujące w tym kontekście, są zwłaszcza. przytaczane przez Autora bardzo trafne, a często pomijane przez polityków polskich analizy wydawców paryskiej „Kultury" - Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. - .

Prof Eugeniusz Mironowicz

 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...