mega888 Tomik poezji Ewy Bechyne - Henkiel "Bezkresne Niezapominajki"

Tomik poezji Ewy Bechyne - Henkiel "Bezkresne Niezapominajki"

henkiel tomik web2Fundacja Niepodległości wsparła wydanie tomiku poezji p. Ewy Bechyne - Henkiel "BezKresne niezapominajki".

Ewa Bechyne-Henkiel

Kresowianka, urodzona w Łucku w 1936 roku. Córka Sybiraka, żołnierza Korpusu gen. Andersa. Ukończyła Prywatne Technikum Handlowe Sióstr Zmartwychwstanek w Częstocho­wie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (studia magisterskie) i Uniwersy­tetu Marii Curie-Skłodowskiej (studia podyplo­mowe). W życiu zawodowym zajmowała się głównie psychologią rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych. W życiu prywatnym -przez 38 lat - żona zmarłego w 1999 r. wybitnego geomorfologa prof. dr hab. Andrzeja Henkiela i matka Moniki.

Aktualnie -słuchaczka Lubelskiego Uni­wersytetu Trzeciego Wieku oraz czło­nek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Mi­łośniczka przyrody i zwierząt, szczegól­nie psów. W roku 2010 wydała wybór wierszy „pod białą różą". W roku 2012 wydała tomik „pod różą herbacianą". W 2013 r. wydała tomik „pod różą stu-listną", trzeci z rosariów pogodnych autorki. Aktualnie wydawany tomik „BezKresne niezapominajki" obejmuje wiersze kresowe autorki.

 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...