mega888 Publikacje

Publikacje

Tomik poezji Ewy Bechyne - Henkiel "Bezkresne Niezapominajki"

henkiel tomik web2Fundacja Niepodległości wsparła wydanie tomiku poezji p. Ewy Bechyne - Henkiel "BezKresne niezapominajki".

Ewa Bechyne-Henkiel

Kresowianka, urodzona w Łucku w 1936 roku. Córka Sybiraka, żołnierza Korpusu gen. Andersa. Ukończyła Prywatne Technikum Handlowe Sióstr Zmartwychwstanek w Częstocho­wie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (studia magisterskie) i Uniwersy­tetu Marii Curie-Skłodowskiej (studia podyplo­mowe). W życiu zawodowym zajmowała się głównie psychologią rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych. W życiu prywatnym -przez 38 lat - żona zmarłego w 1999 r. wybitnego geomorfologa prof. dr hab. Andrzeja Henkiela i matka Moniki.

Aktualnie -słuchaczka Lubelskiego Uni­wersytetu Trzeciego Wieku oraz czło­nek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Mi­łośniczka przyrody i zwierząt, szczegól­nie psów. W roku 2010 wydała wybór wierszy „pod białą różą". W roku 2012 wydała tomik „pod różą herbacianą". W 2013 r. wydała tomik „pod różą stu-listną", trzeci z rosariów pogodnych autorki. Aktualnie wydawany tomik „BezKresne niezapominajki" obejmuje wiersze kresowe autorki.

 

Nowa publikacja wsparta przez Fundację Niepodległości

maszkiewicz ksiazka okladka web

Nakładem Kolegium Europy Wschodniej ukazała się praca Mariusza Maszkiewicza "Między bezpieczeństwem a tozsamością. Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990 - 2010)"

Dr Mariusz Maszkiewicz - dyplomata i wykładowca akademicki (UKSW), autor książek, artykułów l ekspertyz dotyczących krajów b, ZSRR. Opublikował m.in.; Mistyka i rewolucja (Kraków 1995), Białoruski Tristan - europejski Tristan (red., Wrocław 2006), Białoruś - zespól ukrytego paradoksu (Warszawa-Kraków 2008), Białoruś - w stronę zjednoczonej Europy (red., Wrocław 2009), Wasz patriotyzm, ich szowinizm. Wywiad-rzeka z V. Landsbergisem (Toruń 2011). Kilkanaście artykułów i prac przetłumaczono na język angielski, białoruski, litewski i rosyjski. W obszarze zainteresowań polityka zagraniczna UE, polska polityka wschodnia, a także filozofia polityki, antropologia, historia, kultura i tradycja krajów obszaru postsowieckiego. Autor mieszka w Warszawie.

Z recenzji:

Monografia Mariusza Maszkiewicza wypełnia dotkliwą lukę w zakresie publikacji naukowych dotyczących hi­storii polskiej polityki zagranicznej, w tym historii naj­nowszej polskiej polityki wschodniej, [...} dodatkowo ukazuje kontekst tej polityki w relacjach i w odbiorze naszych sąsiadów: Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, l pod tym względem [...} stanowi istotne novum. Nie ma bowiem wielu opracowań, w których odbiór polity­ki polskiej na Wschodzie byłby tak gruntownie i profe­sjonalnie zanalizowany.

Prof. Leszek Zasztowt

Praca Mariusza Maszkiewicza pokazuje także, jak często polskie koncepcje polityki wschodniej rozmija­ły się z wyobrażeniami o rzeczywistości geopolitycz­nej mieszkańców tej części Europy, gdzie zamierzano je realizować. Nie'uwzględniały przede. wszystkim ukraińskich i białoruskich aspiracji politycznych oraz dynamiki procesów państwowotwórczych z udziałem tych narodów. Interesujące w tym kontekście, są zwłaszcza. przytaczane przez Autora bardzo trafne, a często pomijane przez polityków polskich analizy wydawców paryskiej „Kultury" - Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. - .

Prof Eugeniusz Mironowicz

 

Powstanie Styczniowe na Powiślu Puławskim

Dnia 21 maja odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim promocja książki Sławomira Pacia "Powiśle Puławskie w Powstaniu Styczniowym 1863". Fundacja Niepodległości współfinansowała wydanie tej książki. Poniżej przedstawiamy relację zamieszczoną na portalu Kresy.pl

powisle pulawskie okladka web

Album "Renesans Lubelski"

Fundacja Niepodległości wsparła wydanie albumu "Renesans Lubelski", którego wydawcą jest Wydawnictwo "Boni Libri"

Renesans Lubelski webO samej pozycji tak piszą wydawcy:

Album „Renesans lubelski" przybliża niezwykłe dzieła sztuki, które zrodziły się z przyswojenia na Lubelszczyźnie na przełomie XVI i XVII wieku, dwóch nurtów renesansu europejskiego: niderlandzkiego i włoskiego. Efektem było powstanie oryginalnej i niepowtarzalnej architektury odznaczającej się charakterystycznymi i wyrazistymi cechami. Renesans lubelski to nie tylko zjawisko regionalne. Dzieła sztuki inspirowane jego dokonaniami powstawały w różnych częściach dawnej Polski, a tak zwane lubelskie dekoracje sklepień upowszechniły się w całym kraju.

Publikacja odkrywa przed czytelnikiem perły sztuki renesansowej znajdujące się w miejscowościach, które przed wiekami tętniły życiem i przeżywały chwile świetności. Są to niezwykłej urody zabytki, będące prawdziwą ucztą dla wszystkich miłośników architektury, rzeźby i malarstwa. Przetrwały one wszystkie kataklizmy i nieszczęścia dziejowe i są wciąż niedocenionymi skarbami, mogącymi zadowolić najbardziej wybrednego poszukiwacza piękna.

Album ukazuje nie tylko obiekty znane i opisane przez badaczy z racji swojej formy czy lubelskich dekoracji sklepiennych, ale także to, co wraz z architekturą składa się na niezwykle bogate, lecz jednolite oblicze artystyczne renesansu lubelskiego: detale wystroju, nagrobki, ołtarze, elementy wyposażenia. W publikacji prezentujemy obiekty o różnorodnym przeznaczeniu: kościoły katolickie i bożnice, zamojskie i lubelskie kamienice mieszczańskie, kazimierskie spichlerze. Każdy z nich jest na swój sposób wyjątkowy i wart bliższego poznania.

Album ma charakter podróży po Lubelszczyźnie. Wędrówkę rozpoczynamy w Zamościu, odwiedzamy Kodeń, Radzyń Podlaski, Turobin, Uchanie, Łęczną, Szczebrzeszyn, Czemierniki, Rybitwy i położony już w Małopolsce Leżajsk, a wyruszając z Lublina, poprzez Markuszów, Kurów, Końskowolę docieramy nad Wisłę, by z Gołębia i Janowca trafić wreszcie do Kazimierza, gdzie podróż się kończy.

Pragniemy, aby album był również hołdem złożonym dawnym architektom i budowniczym, rzeźbiarzom, snycerzom, sztukatorom i malarzom, którzy przybyli na Lubelszczyznę z Italii, krajów niemieckich i północnoeuropejskich, by razem z polskimi mistrzami stworzyć dzieła oryginalne i niepowtarzalne.

Autorami zdjęć prezentowanych w albumie są Adam Bujak i Marcin Bujak. Zdjęcia zostały zrobione z niezwykła starannością, a prace nad nimi trwały blisko dwa lata. Zdecydowana większość obiektów została sfotografowana po gruntownych pracach renowacyjnych i konserwatorskich, dzięki którym odzyskały one dawny blask i piękno. Recenzentem albumu jest prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk z Instytutu Sztuki PAN. Album jest ekskluzywna publikacją o objętości 220 stron w polsko-angielskiej wersji językowej.

Zapraszamy na stronę Wydawnictwa Boni Libri

"WYKLĘCI" Podziemie zbrojne 1944–1963

wykleci okladka jpegPrezentujemy najnowszą publikację Fundacji Niepodległości, którą wydaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Karta z okazji Roku Żołnierzy Wyklętych.

"Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944–1963" to chronologiczny obraz dwudziestoletniej walki o wolną, wymarzoną Ojczyznę. Opowieść jest montażem wypowiedzi dziesiątek osób – świadków tamtych wydarzeń. Naoczne relacje przeplatane są komunikatami, odezwami, rozkazami, a także korespondencją zarówno lokalnych przedstawicieli UB z Centralą, jak i samego Ławrientija Berii ze Stalinem. Całość sprawia, że czujemy się uczestnikami tych wydarzeń.

- książka jest do nabycia w dobrych księgarniach; można ją też zamawiać w biurze Fundacji Niepodległości

- fragmenty:

 

Kpt. Zdzisław Broński „Uskok” w dzienniku:
Polska tonie w czerwonej powodzi... Istnieje przysłowie, że „tonący brzytwy się chwyta”, jakże ono obecnie pasuje do wielu Polaków! Toniemy – a nadzieja, której się chwytamy – pozostaje niestety tylko przysłowiową brzytwą. Powiat lubartowski, 1 maja 1949.

Czytaj więcej: "WYKLĘCI" Podziemie zbrojne 1944–1963

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...