O projekcie – Fundacja Niepodleglości – projekty

O projekcie

Fundacja Niepodległości zaprasza do udziału w projekcie

Człowiek – najlepsza inwestycja II

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: nabycie kompetencji eksperckich przez min. 90% z 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym wolontariuszy pracujących na ich rzecz zamieszkujących na terenie kraju, w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa (w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej) poprzez udział w szkoleniach w okresie
01.01.2020 r. – 31.10.2021 r.

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowi 300 organizacji pozarządowych (NGO) i ich 500 przedstawicieli (300 Kobiet/200 Mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnością tj. członków, osoby zatrudnione na umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawne lub wolontariuszy pracujących na rzecz NGO objętych wsparciem w ramach projektu. Uczestnikami Projektu będą wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie kraju (osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują na terenie Polski w rozumieniu przepisów KC)

 

Wsparcie w ramach projektu będzie kierowane w pierwszej kolejności do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy nie korzystali ze wsparcia o takim samym zakresie w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

Bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:

  1.  Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu ekonomii z elementami polityki przemysłowej/ekonomii przedsiębiorstwa/analizy finansowej – przewidziane dla 300 osób
  2. Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy – przewidziane dla 200 osób

 

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski w terminie 01.01.2020 r. – 31.10.2021 r.

 

Wartość projektu: 1 976 700,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 665 962,76 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

 

KONTAKT:

Biuro Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

czlowieknajlepszainwestycja2@fundacja-niepodleglosci.pl

Tel.  699-670-264

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
(2014)

 

Logo sklep

 

Nagroda Prezydenta RP 200

 

Bohater NKD

 

GEH

rok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

300x600 tlo

 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

 

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...