POLSKI CMENTARZ NA WZGÓRZU SYJON W JEROZOLIMIE

Jerozolima 01 0554 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska3 kwietnia 2017 delegacja Fundacji Niepodległości zapaliła znicze na cmentarzu katolickim na wzgórzu Syjon w Jerozolimie, pod pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy i cywilów 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, zmarłych w Jerozolimie w trakcie tułaczki z sowieckich łagrów do Ojczyzny. Ich pomnik znajduje się w centrum polskiej kwatery. Wśrod nekropolii rozsianych poza granicami Ojczyzny, niedawno gruntownie odnowiona polska kwatera cmentarza katolickiego w Jerozolimie, na gorze Syjon, zajmuje szczególne miejsce. Kwaterę tę, z uwagi na jej rozmiary i wyodrebnioną lokalizację nieoficjalnie nazywano "cmentarzem polskim". Spoczywa tu 86 osob zmarłych na przestrzeni przeszło 60 lat. W wiekszości są to uchodźcy z czasów drugiej wojny światowej, żolnierze i członkowie ich rodzin, ktorym nie dane bylo powrócić z wojennej tułaczki do wolnej Ojczyzny. Jest wśrod nich wiele postaci znaczących. Swój nagrobek mają tu m.in. ostatni przedstawiciel niepodleglej Rzeczypospoliej w Jerozolimie - konsul Aleksy Wdziekonski, czy pierwszy rektor Polskiej Misji Katolickiej w Ziemi Świętej ks. Stefan Pietruszka-Jabłonowski. Obok nich spoczywają oficerowie Samodzielnej Brygady Strzelcow Karpackich i armii gen. Andersa, przedstawiciele wychodźczych elit, dyplomaci, urzędnicy państwowi i ziemianie. Ludzie o życiorysach niepowszednich, patrioci. Na masywnej kamiennej bramie w murze z jerozolimskiego wapienia, prowadzącej na cmentarz, przyczepiono niewielką tabliczkę z informacją, że na tym cmenatrzu spoczywa także Oskar Schindler. /tekst i foto: Lucyna Omieczyńska

 

Jerozolima 01 0554 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 02 0541 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 03 0336 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 04 0556 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 05 0352 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 06 0350 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 07 0340 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 08 0543 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 09 0545 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 10 0544 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 11 0557 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 12 0334 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

Jerozolima 13 0536 Syjon cmentarz PL foto Lucyna Omieczynska

 

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...