Inscenizacja 13 grudnia 1981 r. w Krasnymstawie

STOWARZYSZENIE GLORIA VITAE
Teatr Pokoleń Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, NSZZ Solidarność przy Cukrowni Krasnystaw
NSZZ Solidarność RI, Zespół Szkół nr 5 w Krasnymstawie, Krasnostawski Dom Kultury

zapraszają na inscenizację STANU WOJENNEGO

TAK BYŁO 30 LAT TEMU

Wrona

 

13 grudnia 2011 r. Godz. 11.00 – 16.30
Plac 3 Maja /obok Domu Sejmikowego/
O godz. 11, 11,30, 15,00. 15,30 i 16,00 w trakcie inscenizacji organizatorzy przypomną sceny związane ze stanem wojennym - kontrolę pojazdu, sprawdzanie tożsamości oraz manifestację opozycjonistów.
Przyjdź zobacz, posłuchaj jak było w 1981 r. To fragment naszej historii

Chcemy przypomnieć mieszkańcom Krasnegostawu fragment naszej historii poprzez próbę odtworzenia atmosfery z 1981 r.
O godz. 11, 11,30, 15,00. 15,30 i 16,00 w trakcie inscenizacji organizatorzy przypomną sceny związane ze stanem wojennym - kontrolę pojazdu, sprawdzanie tożsamości oraz manifestację opozycjonistów.
W tym dniu aktorzy Teatru Pokoleń z Siennicy Różanej ubrani w mundury Ludowego Wojska Polskiego pełnić będą służbę patrolową Planujemy stworzyć podobną scenerię poprzez ustawienie samochodu, który był na wyposażeniu Ludowego Wojska Polskiego, koksownika jak również innych elementów scenografii.
Ulicą Mostową, Placem 3-go Maja, Okrzei przemieszczać się będzie patrol złożony z aktorów przebranych w mundury Milicji Obywatelskiej i ORMO.
W tym dniu rozdawany będzie także biuletyn z informacją o wprowadzeniu stanu wojennego oraz z kserokopiami dokumentów związanych ze stanem wojennym m.in. decyzja o internowaniu, kupon żywnościowy. W biuletynie będą umieszczone nazwiska osób – działaczy NSZZ Solidarność i Solidarności RI z Krasnegostawu i okolic internowanych w 1981 i 1982 roku.

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...