SZTANDAR BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY W LUBLINIE

2018 09 21 01 1344 Sztandar foto Maciej SzymczakW piątek 21 września 2018 na Placu Litewskim w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania Sztandaru Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady. W trakcie ceremonii prezes zarządu Fundacji Niepodległości Przemysław Omieczyński (n/z) wbijał w drzewce Sztandaru gwóźdź upamiętniający jego Fundatorów. Prezes Fundacji Niepodległości pełnił funkcję Skarbnika w społecznym Komitecie Honorowym Ufundowania Sztandaru Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Przewodniczącym Komitetu był wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolietj Polskiej wręczenia Sztandaru dokonał gen.bryg. Jarosław Kraszewski, szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (n/z). Do oficerów i żołnierzy przemówił także gen. broni Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Rodzicami chrzestnymi Sztandaru byli: por. Marianna Krasnodębska ps. „Wiochna” oraz por. Jan Jabłoniec ps. „Fiat” - Żołnierz AK, oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”. 

Głównym zadaniem batalionu jest przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska dowodzenia Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w zakresie ćwiczeń narodowych i międzynarodowych. Działania batalionu zapewniają ciągłość dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Brygady w strukturze organizacyjnej, w otoczeniu zewnętrznym oraz budowaniu pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych w armiach sojuszniczych. Patronem jednostki jest Romuald Traugutt. Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na ufundowanie sztandaru dla jednostki, wskazując, że jest to godny sposób uhonorowania żołnierskiego trudu przez mieszkańców Lublina i regionu oraz podkreślenia więzi łączących Wojsko Polskie z lokalną społecznością. Uroczystości na Placu Litewskim zakończyła defilada.

Komitet Honorowy Ufundowania Sztandaru Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie tworzyli:

Przemysław CZARNEK - Wojewoda Lubelski – Przewodniczący Komitetu;
Artur SOBOŃ - Poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju;
mjr Michał SZMAJDA - Dowódca Garnizonu Lublin, Dowódca bdow WB;
por. Jan JABŁONIEC „Fiat” - Żołnierz AK, oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”;
por. Marianna KRASNODĘBSKA „Wiochna” - Matka Chrzestna Sztandaru;
Tomasz DYZMA – Prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Piłsudczyków;
Ryszard KISTER – Prezes ŚZŻAK Okręg Lublin;
st. Plut. Michał PROŚCIŃSKI – Dowódca JS2010;
Andrzej MAZUREK – Prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK;
Józef MODRZEWSKI – Przewodniczący Rady Parafialnej Kościoła Garnizonowego;
ppłk Andrzej PIERSIAK – Kapelan Garnizonu Lublin;
Sławomir KARLIKOWSKI – p.o. Prezesa Zarządu LW Bogdanka;
Sławomir SOSNOWSKI – Marszałek Województwa Lubelskiego;
Krzysztof ŻUK – Prezydent Miasta Lublin;
Przemysław OMIECZYŃSKI – Prezes Fundacji Niepodległości;
Waldemar PODSIADŁY – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów;
Robert GMITRUCZUK – Wicewojewoda Lubelski;
Wojciech LUTEK – Prezes PGE Dystrybucja;
Marek KOCIUBIŃSKI – Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego oddział Lublin;
Jakub SKIBA – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej;
płk Robert KASPERCZUK – Szef Oddziału Wsparcia Teleinformatycznego Zarządu Kierowania i Dowodzenia (P-6).
Wiesław MAZUREK – Wójt Gminy Radzyń Podlaski;
Jacek KWASEK – Zastępca Dyrektora Regionalnego AMW;
Jerzy SĄDEL – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

logo PGZPodczas uroczystości na Placu Litewskim mieszkańcy miasta mieli możliwość odwiedzenia namiotów promocyjnych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej - Fabryki Broni w Radomiu i Wojskowych Zakładów Lotniczych 1 w Łodzi - a także Agencji Mienia Wojskowego i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

 

2018 09 21 02 1385 Sztandar BDOW Kraszewski gen foto Maciej Szymczak
 

 

2018 09 21 01 1344 Sztandar foto Maciej Szymczak

 

2018 09 21 03 1405 Sztandar BDOW Kraszewski gen foto Maciej Szymczak
 

 

 2018 09 21 04 1415 Sztandar BDOW foto Maciej Szymczak

 

 2018 09 21 05 1696 Sztandar BDOW foto Maciej Szymczak

 

 2018 09 21 06 1601 Sztandar PGZ foto Maciej Szymczak

 

2018 09 21 07 1355 Sztandar foto Maciej Szymczak
 

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...