mega888 Wydawnictwa

Wydawnictwa

"Kwarta" 2(19)/2016

kwarta 19 okladka web6Ukazał się kolejny, dziewiętnasty już numer „Kwarty”. Numer otwiera wniklywy artykuł Wojciecha Ostrowskiego „Unum corpus et unum natio cum Polonia”. Jak zauważa autor „celem niniejszych rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie miejsce zajmuje Mazowsze w najważniejszym dziele krakowskiego kanonika” Chodzi oczywiście o Jana Długosza.

Grzegorz Kuras przybliża sylwetkę legionisty, obrońcy Grodna i Tułacza  płk. Edmunda Heldut – Tarnasiewicza

Ksiądz Roman Dzwonkowski w obszernym studium przedstawia „Duszpasterstwo wyznań niekatolickich w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRS i na Bliskim Wschodzie.

Marcin Krzysztofik z lubelskiego oddziału IPN analizuje w swoim artykule orzecznictwo radomskich kolegiów do spraw wykroczeń i stosowane przez nie represje wobec protestujących robotników w 1976.

Artykuły Piotra Żudraka i Andrzeja Misia są kolejnymi artykułami w „Kwarcie” prezentującymi lokalne jednostki Armii Krajowej i ich wysiłek w walce o niepodległość. Tym razem są to artykułu o Obwodzie Łuków i Rejonie Zakrzówek

Piotr Niwiński wybitny znawca wileńskiej Armii Krajowej przedstawia zarys operacji wileńskiej Armii Krajowej.

Andrzej Wasiak w dwóch artykułach zajmuje się polską myślą techniczną prezentując pistolet VIS oraz przyczynek do życiorysu Zygmunta Okołowa głównego konstruktora legandarnego polskiego motocykla „Sokół”.

Czytaj więcej: "Kwarta" 2(19)/2016

Kwarta 1(18)/2016

okladka 1 2016 web5Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Kwarta” wydawanego przez Fundację Niepodległości. W pierwszym numerze w 2016 pojawia się tematyka, która będzie obecna na łamach kwartalnika przez cały rok. Rok 2016 został uchwałą sejmową ogłoszony Rokiem Cichociemnych. Stąd też ten numer otwiera fragment książki Józefa Żbika „Pierwszy skok”, której pierwsze wydanie ukazało się w Londynie w 1946 a teraz mamy dostęp do II wydania. Fragment książki poprzedza wstęp Bogdana Rowińskiego prezesa Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Kolejne artykuły przybliżają nam kilka epizodów związanych z cichociemnymi. Artykuł autorstwa prof. Tomasza Panfila i Anny Pietrzak opisuje dramatyczne okoliczności operacji „Most I” czyli lądowania samolotu alianckiego w okupowanej Polsce w miejscowości Matczyn. Marek Jedynak opisuje akcję oddziałów AK dowodzonych przez cichociemnego mjr Jana Piwnika ps. „Ponury” na pociąg pod Wólką Plebańską Iwona Pogorzelska przedstawia sylwetkę cichociemnego Stanisława Mateusza Wintera walczącego z Niemcami w ramach wileńskiej AK, a zamordowanego przez UB w czerwcu 1945 roku.

Redakcja „Kwarty” włączyła się w ogólnopolską dyskusję na temat nazwy żołnierzy antykomunistycznego podziemia – „Wykleci czy Niezłomni”. W kolejnych numerach będą publikowane głosy w tej dyskusji. W tym numerze prezentowane są wypowiedzi: prof. Tomasza Panfila z KUL, Sławomira Górskiego – reżysera filmów dokumentalnych, i Przemysława Jaśkiewicza – członka zarządu Fundacji Niepodległości.

Czytaj więcej: Kwarta 1(18)/2016 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...