mega888 VIII EDYCJA NAGRODY DLA DOBRA WSPÓLNEGO PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY

VIII EDYCJA NAGRODY DLA DOBRA WSPÓLNEGO PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY

 15002_Para_Prezydencka_Gala_Dla_Dobra_Wspolnego_20231115_GJA_5462.jpg listopada 2023 w południe w Pałacu Prezydenckim miała miejsce VIII już gala finałowa Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. To wyróżnienie dla osób organizacji i przedsięwzięć, które tworzą postawy obywatelskie, wspierają budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcają do działania na rzecz dobra wspólnego.
Sama gala to ważna uroczystość dla organizacji obywatelskich i działaczy społecznych, wolontariuszy. Nagrody wręczył Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie Pierwszej Damy Agaty Kornhauser–Dudy. W uroczystości obok nominowanych i oczywiście nagrodzonych udział wzięła członkowie Kapituły nagrody z Przemysławem Omieczyńskim Prezesem Fundacji Niepodległości oraz Sekretarz Kapituły Nagrody, Minister Wojciech Kolarski. Galę prowadziła Paulina Malinowska–Kowalczyk, Doradca Prezydenta RP.

Prezydent RP przypomniał, że pierwsza gala odbyła się 9 grudnia 2016 r. – Ale od tego momentu zawsze staramy się, żeby finałowa gala miała miejsce w okolicach Narodowego Święta Niepodległości – zaznaczył. – Dlaczego? Ponieważ uważamy, że właśnie te postawy, działania, które są w życiu codziennym realizowane dla dobra wspólnego, pożytku społecznego, publicznego, mówiąc wprost i krótko – dla dobra drugiego człowieka, dla budowania społeczeństwa są ważne.
Całe wystąpienie Prezydenta
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/wystapienie-podczas-gali-finalowej-8-edycji-nagrody-prezydenta-rp-dla-dobra-wspolnego,77423

Jak podkreślił Minister w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski – Prezydent Andrzej Duda ustanowił specjalną nagrodę dla tych osób, które działają w organizacjach pozarządowych, w stowarzyszeniach i w fundacjach po to, aby ich wyróżnić i uhonorować. Nagroda ta promuje postawy, które służą budowie wspólnoty obywatelskiej i postaw solidarności wobec innych osób.(IAR)

Nagrody praktycznie od początku przyznawane są w czterech kategoriach: Człowiek–lider; Dzieło, Przedsięwzięcie–projekt; Instytucja–organizacja oraz Nagroda specjalna im. Piotra Pawłowskiego. Lista laureatów poniżej – w rozwinięciu tej informacji:

011_a_Para_Prezydencka_Gala_Dla_Dobra_Wspolnego_20231115_GJB_2369.jpg 

Człowiek–lider
1. Ivo Łaborewicz
Historyk, pracownik Archiwum Państwowego, autor wielu publikacji turystyczno–krajoznawczych. Zaangażowany archiwista, społecznik i pasjonat, publicysta i naukowiec, organizator wystaw, konferencji, lokalnych przedsięwzięć, członek wielu stowarzyszeń, edukator.
2. Paweł Bilski
Fundator i prezes Fundacji „Oczami Brata”
3. Siostra Anuarita Ewa Tutka
Dyrektor ośrodka rewalidacyjno–wychowawczego w Puławach i Wiceprezes Fundacji Benedyktyński Zakątek w Puławach.

004_Para_Prezydencka_Gala_Dla_Dobra_Wspolnego_20231115_GJA_5640.jpg

Instytucja–organizacja
1. Federacja Polskich Banków Żywności
Federacja to obecnie to sieć 31 Banków Żywności działających na terenie całej Polski. Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
2. Grupa Ratownicza „Nadzieja” z Łomży
Założona przez ks. dr. Radosława Kubła, jedna z największych w kraju społecznych jednostek ratowniczych licząca około 250 członków.
3. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” z Poznania

006_Para_Prezydencka_Gala_Dla_Dobra_Wspolnego_20231115_GJA_5861.jpg

Dzieło–przedsięwzięcie, projekt
1. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna KURTYNA
Największy przegląd Teatrów Amatorskich Północnej Polski. Prowadzony przez Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku.
2. Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł”
Ośrodek dla kobiet uzależnionych z dziećmi prowadzony we Wsi Bukowsko, w województwie podkarpackim przez Katarzynę i Mariusza Szwedów.
3. Fundacja „SOS Życie” z Mielca
Prowadzi działania na rzecz ratowania życia i zdrowia kobiet zagrożonych nowotworami.

009_a_Para_Prezydencka_Gala_Dla_Dobra_Wspolnego_20231115_GJA_5914.jpg

Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego
Barbara Bielińska–Jaroszyk
Dyrektor Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, łączącego łączy temat niepełnosprawności ze sztuką filmową; wiceprezes Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, członek Stowarzyszenia Kiwanis International Klub w Koszalinie.

 016_Para_Prezydencka_Gala_Dla_Dobra_Wspolnego_20231115_GJA_6191.jpg

Inf. za oficjalną stroną Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/nagroda-dla-dobra-wspolnego/aktualnosci/final-viii-edycji-nagrody-dla-dobra-wspolnego,77386

012_Para_Prezydencka_Gala_Dla_Dobra_Wspolnego_20231115_GJA_6054.jpg

Zdjęcia © Grzegorz Jakubowski z Kancelarii Prezydenta RP - foto z 15 listopada 2023, z gali finałowej VIII edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”.

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...