mega888 KOLEJNY ETAP PRAC KONSERWATORSKICH W DROHOBYCZU – UKOŃCZONY

KOLEJNY ETAP PRAC KONSERWATORSKICH W DROHOBYCZU – UKOŃCZONY

Sprawozdanie z prac konserwatorskich przeprowadzonych przez Fundację Niepodległości przy zabytkach na Ukrainie w 2023 roku

www 01 Drohobycz kosciol par kaplica pn sciana wsch fot P Mazur 2023W 2023 roku Fundacja Niepodległości realizowała podjęte jedenaście lat temu działania restauratorskie na Ukrainie, prowadzone w ramach szeroko rozumianej akcji przywracania pamięci o polskiej obecności na tym terenie. W tym roku kontynuowaliśmy działania w ramach projektu obejmujących konserwację polichromii w kościele parafialnym pod wezw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Św. Krzyża i Św. Bartłomieja w Drohobyczu. Był to czwarty etap prac.
Kościół parafialny w Drohobyczu powstał w 1392 z fundacji Władysława Jagiełły. Stanowi przykład architektury gotyckiej. W 1949 komuniści znacjonalizowali kościół i w kolejnych latach zniszczyli ten zabytek (zniszczeniu uległy m.in. witraże autorstwa Matejki, Wyspiańskiego i Mehoffera; liczne obrazy, barokowe ołtarze, organy, bogata biblioteka). Do dzisiaj zachowała się polichromia wnętrza świątyni złożona z miejscowo odsłoniętej warstwy fresków o charakterze późnogotyckim i renesansowym z XV – XVI w. oraz wykonanej w 1790 roku polichromii barokowej, pokrywającej wcześniejszą dekorację malarską, zachowanej w ok. 60%.

Celem podjętych działań była konserwacja zachowanych fragmentarycznie malowideł w kaplicy północnej (n/z) oraz ich kolorystyczne scalenie w ramach przestrzeni tejże kaplicy. Prace poprzedzone zostały wykonaniem konserwacji technicznej przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Niepodległości w latach 2021-2022, z wykorzystaniem wcześniejszych opracowań badawczych. Działania wykonane w 2023 r. zamykają proces kompleksowej, trwającej trzy lata, konserwacji wystroju malarskiego kaplicy, a ich efektem jest przywrócenie pierwotnego wyglądu kaplicy północnej. Uzyskany rezultat został wysoko oceniony nie tylko przez miejscową społeczność, lecz także przez specjalistów Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. (fotografie ilustracyjne publikujemy poniżej)

Prace konserwatorskie wykonała p. Małgorzata Dabrzyńska-Musiela (RESTAURO Sp. z o.o z siedzibą w Toruniu), mgr sztuki, konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej.

MKDIN logo WWWPrace wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem określonym w dokumentacjach konserwatorskich, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

tekst & foto: Piotr Mazur, grudzień 2023 r.

www 01 Drohobycz kosciol par kaplica pn sciana wsch fot P Mazur 2023

 

www 02 Drohobycz kosciol par kaplica pn sciana wsch i frag sciany pn fot P Mazur 2023

 

www 03 Drohobycz kosciol par kaplica pn naroznik pn zach fot P Mazur 2023

 

www 04 Drohobycz kosciol par kaplica pn naroznik pd zach fot P Mazur 2023

 

www 05 Drohobycz kosciol par kaplica pn epitafium zach fot P Mazur 2023

 MKDIN logo WWW

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...