mega888 ZMARŁ ADAM CHŁOPEK

ZMARŁ ADAM CHŁOPEK

Adam Chlopek DSC06841 foto Piotr MazurZ wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w czwartek 11 stycznia 2024 r. odszedł do wieczności Adam Chłopek – pedagog, społecznik, strażnik tożsamości narodowej, wielki orędownik polskości na Ukrainie.
Założyciel i dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Drohobyczu, funkcjonującej od 1993 r.; Członek Zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie od 2000 r.; Prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie i inicjator powstania oraz dyrektor Ogólnoukraińskiego Metodyczno - Koordynacyjnego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich od 1998 r.; inicjator utworzenia Domu Polskiego w Drohobyczu.
Z pasją i bezinteresownie od wielu lat działał na rzecz budowy polskiej wspólnoty na Ukrainie w ramach organizacji, które w dużej mierze powstały z jego inicjatywy. Działalność Adama Chłopka przede wszystkim koncentrowała się na terenie Drohobycza i obwodu lwowskiego, ale poprzez udział w ogólnoukraińskich instytucjach oświatowych, oddziaływał na cały kraj. Jego działalność dydaktyczna służyła pomocą szkołom polskojęzycznym na Ukrainie. Z jego inicjatywy i dzięki jego zaangażowaniu Związek Nauczycieli Polskich na Ukrainie pozyskał w 2000 r. nieruchomość przy ul. Truskawieckiej 9 w Drohobyczu, która po przeprowadzeniu remontu kapitalnego stała się siedzibą ZNPnU i Domu Polskiego, a także Izby Pamięci Bruno Schulza.
Fundacja Niepodległości miała zaszczyt współpracować z Adamem Chłopkiem od wielu lat, przede wszystkim na niwie prac konserwatorskich dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego. To z jego inicjatywy, od 2013 r., prowadzone były systematyczne prace zabezpieczające przy nagrobkach i obiektach pochodzącego z końca XVIII w. dawnego cmentarza rzymskokatolickiego w Drohobyczu . We współpracy z polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu logistycznym Fundacji Niepodległości, do 2020 r. zorganizował zabezpieczenie ponad 500 nagrobków oraz remont kaplic grobowych Neumannów i Nahlików. W 2017 r. zainicjował program badań i konserwacji XVIII w. polichromii w kościele parafialnym (pochodzącym z XV w.) pw. Wniebowzięcia NMP, św. Krzyża i św. Bartłomieja w Drohobyczu. W efekcie m. in. starań Adama, w 2019 r., został wykonany pierwszy etap konserwacji polichromii w kaplicy św. Anny tego kościoła. Prace będą kontynuowane w przyszłości. W 2018 r. przeprowadził remont I kondygnacji dzwonnicy przy tym kościele, adaptując pomieszczenie na potrzeby wystaw czasowych. Również z jego inicjatywy wykonano konserwację ołtarzy – barokowego i neobarokowego oraz rokokowej ambony – w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Rudkach.
We współpracy z parafią zorganizował na terenie kościelnym Izbę Pamięci Aleksandra Fredry.
Wszechstronna działalność Adama była dostrzegana i doceniana – otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego systemu oświatowego, za działalność na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie”.
Adam Chłopek był nie tylko znakomitym pedagogiem, społecznikiem oraz propagatorem oświaty i kultury polskiej na Ukrainie. Przez osoby, które miały z nim styczność zostanie zapamiętany jako dobry, ciepły i pełen życzliwości wspaniały człowiek. Niech spoczywa w Pokoju!
Piotr Mazur

 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...