mega888 "Kwarta" nr 2 (3)/2012 - Wstępniak

"Kwarta" nr 2 (3)/2012 - Wstępniak

...wolnych poznać po tym, że kulawi...

Podczas przygotowywania drugiego numeru „Kwarty”, poświęconego
Żołnierzom Wyklętym, rozgorzała w redakcji dyskusja, jakie zdjęcie
umieścić na okładce. Czy ma być to zdjęcie dumnie stojących
partyzantów, w mundurach i z bronią, czy też zdjęcie (które ostatecznie
znalazło się wewnątrz numeru) wykonane przez UB, przedstawiające
schwytanego partyzanta, siedzącego przy ciałach swoich zabitych
kolegów. Spór ten nie dotyczył tylko sprawy technicznej, jak ma
wyglądać okładka, ale miał także wymowę symboliczną. W ten sposób
spieraliśmy się o charakter i sens powojennego oporu wobec sowieckiej
dominacji, o to, czy ostatni żołnierze są „wyklęci”, czy „niezłomni”.
I ten spór, ta dyskusja będzie na pewno jeszcze nie raz gościć na łamach
„Kwarty” nie tylko w postaci polemik, ale też w postaci artykułów
przyczynkarskich czy wspomnieniowych, pokazujących różne zachowania
wobec zniewolenia, różne postawy w walce o niepodległość.
Czytelnik poprzedniego numeru „Kwarty” mógł odnieść wrażenie,
że ostatni żołnierze niepodległej Rzeczypospolitej złożyli niepotrzebną
i straszliwą ofiarę. Ale w tragizmie ich losów tkwi też nadzieja. Nadzieja,
którą można znaleźć w Księdze Rodzaju – potomstwo niewiasty zmiażdży
głowę węża, ale najpierw potomstwo węża zmiażdży potomstwu niewiasty
piętę. Człowiek ze zmiażdżoną piętą będzie miał kłopoty z chodzeniem,
może nawet upadnie, ale do niego należeć będzie ostateczne zwycięstwo.
Może potrzebne jest to piętno, naznaczenie, by wolnych poznać po tym,
że kulawi – jak śpiewał Jacek Kaczmarski (Walka Jakuba z aniołem).


Trzeci numer „Kwarty” niesie w swojej treści więcej optymizmu.
W dużej części przedstawia następców Żołnierzy Wyklętych, kontynuujących
walkę o niepodległość w różnych formach, od organizacji harcerskich
z lat czterdziestych XX w., aż po lubelskie Niezależne Zrzeszenie Studentów
z końca lat osiemdziesiątych. Chcemy w ten sposób wydobyć z cienia
wydarzenia i ludzi, którzy podjęli działania, aby Polska stała się krajem
wolnym i niezależnym. Chcemy również gromadzić relacje, dokumenty
oraz zdjęcia świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Dlatego jako
Fundacja Niepodległości zaangażowaliśmy się w różne projekty spełniające
te zadania. Największym i najambitniejszym z nich jest projekt „historii
mówionej”, realizowany od wielu lat przez Ośrodek „Karta”. Ale czasem
równie ważne są bardzo drobne działania w celu upamiętnienia lokalnych
bohaterów. Fundacja Niepodległości wspomaga też archeologiczno
-eksumacyjne prace poszukiwawcze na terenie wsi Ostrówki, gdzie
w sierpniu 1943 r. ukraińskie oddziały UPA zamordowały setki Polaków,
oraz zabiegi o upamiętnienie miejsc i ofiar rzezi na Wołyniu.
Wspieramy również ciekawe inicjatywy dotyczące ochrony ginących
i popularyzowania nieznanych pamiątek polskiej kultury. W planach mamy
podjęcie innych interesujących działań popularyzatorskich, o czym szerzej
napiszemy już w następnym numerze kwartalnika.
Sami też zbieramy i publikujemy (i publikować będziemy) nieznane
dotychczas wspomnienia i fotografie. Poprzez to staramy się zachęcać
uczestników różnych niezależnych inicjatyw do przeglądania swoich
archiwów oraz do ich udostępniania. To już historia.
Historia ważna dla nas, uczestników. Ale też ważna dla innych. 
Nawet, jeżeli ci inni nie uświadamiają sobie tego do końca.
Nawet, jeżeli ci inni to:

ci którzy toczą wózki po źle wybrukowanym przedmieściu/
i uciekają z pożaru z butlą barszczu/
którzy wracają na ruiny nie po to by wołać zmarłych/
ale by odnaleźć rurę żelaznego piecyka/
(…) których trudno nazwać kwiatem/
ale są ciałem/
(…) giną ci/
którzy kochają bardziej piękne słowa niż tłuste zapachy/
ale jest ich na szczęście niewielu/
naród trwa/
i wracając z pełnymi workami ze szlaków ucieczki/
wznosi łuk triumfalny/
dla pięknie umarłych

(Zbigniew Herbert, Substancja)

 

Mamy nadzieję, że dotychczasowe i kolejne numery „Kwarty” będą takimi
małymi cegiełkami w budowie łuku triumfalnego, by każdy wiedział,
wolnych poznać po tym, że kulawi.


Przemysław Omieczyński
prezes Fundacji Niepodległości

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...